• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Danske Invest Global Sustainable Future letar efter företag som leder utvecklingen mot en hållbar framtid

Övergången till en mer hållbar värld har potential att bli den största förändringen på börserna sedan den industriella revolutionen. Men finns det ett samband mellan företagens arbete med hållbarhet och möjligheten till överavkastning?

För närvarande använder jordens befolkning mycket mer resurser än vår planet kan återskapa1. Konsekvensen är bland annat stora förändringar i jordens ekosystem och försämrade levnadsförhållanden på flera platser på vår jord. Det är en utveckling som kräver handling om den ska kunna bromsas. Den globala omställningen till hållbarhet har redan börjat och utvecklingen påskyndas av konsumenter, regeringar och intressegrupper över hela världen. En stor del av ansvaret för omställningen ligger på världens ledande företag.

”Det krävs stora förändringar i hela ekonomin för att vi ska uppnå en hållbar framtid. Och här vilar ett stort ansvar på alla företag i hela världen. Det är en insats som kräver stora investeringar för företagen under de närmaste åren. Men, det innebär också enorma ekonomiska möjligheter för de företag som lyckas ta fram de lösningar världen behöver”, säger Simon Christensen, Martin Slipsager Frandsen och Thomas Baden Fabricius, som är de som leder fondens investeringsteam. Danske Invests nya aktivt förvaltade globala aktiefond heter Global Sustainable Future och lanseras i Sverige den 10 november 2020.

FN har uppskattat att det finns 12 000 miljarder dollar i ”marknadsmöjligheter” om de 17 hållbarhetsmålen ska lösas fram till 20302.

Jakten på de ledande hållbara företagen
Danske Invest Global Sustainable Future riktar sig till investerare som vill investera i globala aktier där faktorer som värdering, tillväxtpotential, ledning och strategi spelar en dominerande roll. Men, det ställs också höga krav på hur bra företagen är på hållbarhet och vilka lösningar de har. Det är mycket viktigt att dessa företag utvecklar dessa lösningar så att vi kan nå de hållbarhetsmål som FN har ställt upp.

”Den hållbara omställningen är en global trend som har en riktigt attraktiv avkastningspotential om man lyckas investera i rätt företag. Därför använder  vi en stor del av vår tid och våra resurser till  att undersöka och analysera vilka företag som gör en hållbar skillnad och som samtidigt är en attraktiv investering”, säger Simon Christensen.

I nära samarbete med fem andra portföljförvaltare i teamet och med support från ett av Europas största team inom hållbara investeringar, har förvaltarteamet hittills valt ut 36 företag världen över. Gemensamt för dem alla är att de ligger i framkant när det gäller den hållbara omställningen och därför finns det möjligheter till överavkastning jämfört med de företag som ännu inte fokuserar på hållbarhet.

En nära dialog med företagen som ingår i fonden
”När vi väljer ut de aktier som ska ingå i fonden börjar vi med att objektivt begränsa vårt investeringsuniversum till cirka 300 företag som lever upp till våra kriterier. De måste naturligtvis leva upp till våra normer, vilket bland annat innebär att de inte får ha intäkter från kol, tjärsand, tobak eller kontroversiella vapen. De måste dessutom leva upp till ett brett spektrum av hållbarhetskriterier, där vi använder några mycket avancerade analysverktyg för att hitta de mest relevanta företagen. Det gäller till exempel företagens stöd till FN:s globala utvecklingsmål (SDG) och deras ESG-situation. ESG står för Environment, Social och Governance, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. ESG beskriver hur bra företagen är på till exempel omställ­ningen till grön energi, hanteringen av farligt avfall och anställningsvillkoren för anställda . Därefter tittar vi närmare på företagen och ser vilka affärsmöjligheter de har. Till slut hade vi 36 företag kvar som enligt oss kan gynnas extra mycket av omställningen till hållbarhet”, säger Martin Slipsager Frandsen.

Förvaltarteamet har som mål att aldrig investera i mer än 40 företag. Den nuvarande portföljen med endast 36 företag gör att teamet kan sätta ihop en bred och balanserad portfölj och samtidigt arbeta mycket nära varje företagen som ingår i fonden.

Fondens mål är att skapa en avkastning som är högre än indexet för den globala aktiemarknaden. En investering i aktier innebär alltid en risk för förluster och som investerare måste du räkna med stora värdesvängningar. Samtidigt innebär detta att avkastningen kan avvika både positivt och negativt från resten av marknaden. Det är därför som förvaltarna också är långsiktiga i sin placeringshorisont, vilket passar bra nu med de hållbarhetsutmaningar som vi står inför. Övergången från överkonsumtion och social ojämlikhet till en mer hållbar framtid är en utveckling som kommer att sträcka sig över de kommande decennierna enligt Thomas Baden Fabricius.

I samband med lanseringen av Danske Invest Global Sustainable Future har en mini-webbplats med mer information lanserats. Information om kursutveckling, avgifter, Basfakta för investerare (KIID) med mera finns på fondens webbplats.
 
1 – Källa: Danske Bank Asset Management, Bernstein, FN
2 – Källa: Danske Bank Asset Management, Bernstein, FN

Detta innehåll är endast framtaget i informationssyfte och ska inte ses som investeringsrådgivning. Informationen ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja ett finansiellt instrument. Var alltid medveten om att historisk avkastning och prognoser för framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ. Rådgör alltid med en professionell rådgivare om juridiska, skattemässiga, ekonomiska och andra aspekter som kan vara relevanta för att bedöma lämpligheten i en investering.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.