• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Danske Invest Horisont

Danske Invest Horisont tar del av hela fondmarknadens olika möjligheter genom en enda fond. Första november genomförs tre viktiga steg för att förbättra våra fondandelsfonder (fond-i-fonder).

I över 10 års tid har Danske Invest erbjudit fondandelsfonder (fond-i-fonder) till sina kunder. Vi var bland de första med konceptet på den svenska marknaden och under åren har allt fler upptäckt fördelarna med att ta del av hela fondmarknadens olika möjligheter genom en enda fond. Nu tar vi nästa steg och förbättrar vårt erbjudande ytterligare, när vi den 1 november genomför tre viktiga förändringar.

1- Fem fonder framöver
För det första går vi från fyra till fem produkter. Vi lanserar en ny fondandelsfond som har en normalfördelning mellan aktier och räntor på 70/30. Med den nya fonden fyller vi ut en lucka i vårt erbjudande. Vi ger kunder som önskar något mer risk än i Balanserad utan att gå 100 procent i aktier ett attraktivt alternativ. För att få en jämn fördelning av fonder över riskskalan, kommer dessutom Varsam att gå från att bestå av 90 procent räntor och 10 procent aktier till att vara en ren räntefond. På det sättet får vi ett utbud av fonder med följande normalfördelning (fördelning aktier/räntor): 0/100, 30/70, 50/50, 70/30 och 100/0. 

2 - Nytt namn: Horisont
Den andra förändringen som genomförs är ett generellt namnbyte för våra fondandelsfonder. Framöver kommer vi kalla alla fonderna för Danske Invest Horisont. Samtidigt byter Varsam namn till Ränta och Offensiv namn till Aktie, för att göra dessa båda fonders placeringsinriktning tydligare. Försiktig och Balanserad behåller sina gamla namn, medan den nya fonden med en fördelning på 70/30 kommer att heta Offensiv.

Våra fem fondandelsfonder kommer framöver heta ”Horisont” för att framhäva att det rör sig om ett spar- och placeringskoncept som oavsett tidshorisont tar hand om våra kunders sparbehov. Danske Invest Horisont är med andra ord mycket mer än enbart ett fondsparande. Det är en helhetslösning där pengarna förvaltas aktivt och professionellt i enlighet med våra kunder riskprofil, oavsett om placeringshorisonten är 2, 5 eller 10 år.

3 - Ny avgiftsstuktur
Den tredje förändringen är att vi ändrar avgiftsstrukturen till en fast avgift. Detta genomförs för att göra det tydligare vad man som kund betalar för dessa produkter.

Våra fonder har sedan starten varit kända för att inte vara belastade av så kallade ”dubbla förvaltningsavgifter”: fonderna har enbart tagit ut förvaltningsavgift i de underliggande fonderna. Detta betyder att det pris som våra kunder har betalat har varierat från år till år, beroende på hur sammansättningen av fonderna har sett ut. För att öka förutsägbarheten och göra det enklare för våra andelsägare, inför vi nu en fast avgift istället för en rörlig. Avgiftsmässigt kommer våra fondandelsfonder fortsätta att vara bland marknadens mest konkurrenskraftiga.

Du kan läsa mer om respektive fond genom att klicka på länkarna nedan:

Danske Invest Varsam (nytt namn från och med 1 november: Danske Invest Horisont Ränta).

Danske Invest Försiktig (nytt namn från och med 1 november: Danske Invest Horisont Försiktig).

Danske Invest Balanserad (nytt namn från och med 1 november: Danske Invest Horisont Balanserad).

Danske Invest Offensiv (nytt namn från och med 1 november: Danske Invest Horisont Aktie).

Danske Invest Horisont Offensiv lanseras den 1 november.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.