• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Danske Invest lanserar Emerging and Frontier Markets-fonden

Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets ger möjlighet att investera i de regioner i världen som förväntas få den största tillväxten på lång sikt.

”Trots senare tids oro på finansmarknaden, bland annat utlöst av oron för den kinesiska tillväxten, tror vi att den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna på sikt kommer att fortsätta att överstiga tillväxten på de utvecklade marknaderna. Dessutom kommer medelklassen växa avsevärt inom de här marknaderna”, säger Antti Raappana, ansvarig förvaltare för Danske Invest Emerging and Frontier Markets.

”Vi tror att den växande medelklassen kommer att vara gynnsam för bolag med exponering mot den inhemska tillväxten. Många av dessa bolag återfinns inom small- och mid capsegmentet.”

Fonden investerar i över 25 länder från emerging och frontier markets. På dessa marknader finns en lokal förvaltare för var och en av de nio regioner som fonden har fokus på.

”Det innebär att vi har en lokalt placerade förvaltare med lokal insikt om varje enskilt bolag på varje enskild marknad”, säger Antti Raappana.

Fonden investerar bland annat i länder som Filippinerna, Thailand, Sydafrika, Mauritius, Indien, Hongkong och Peru.

Fonden investerar i bolag som den lokala portföljförvaltaren tror kommer gynnas allra mest av den inhemska tillväxten inom varje land/region. En förutsättning för att investera är samtidigt att bolaget värderas attraktivt i förhållande till den kvalitet som vi kan se att det erbjuder, förklarar Antti Raappana.

Som ansvarig förvaltare för hela fonden är det han som bestämmer hur stor andel av fonden som ska investeras i varje enskild region.

”Fördelen med detta är att vi har möjlighet till en god riskspridning, samtidigt som vi kan gardera oss mot skiftande konjunkturer i de enskilda regionerna”, säger Antti Raappana. 
 
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.