• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Danske Invest SICAV Europe Absolute byter namn och strategi

Danske Invest SICAV Europe Absolute ändrar investeringsstrategi med fokus på östeuropeiska aktier. Därför ändras också namn på fonden till Eastern Europe Absolute. Ändringen sker den 1 september 2017.

Danske Invest Europe Absolute har levererat en tillfredsställande avkastning över tid, men periodvis har svängningarna varit större än förväntat. Avkastningen har inte heller varit lika oberoende av utvecklingen på den breda aktiemarknaden som vi önskat.

Därför har styrelsen för Danske Invest SICAV beslutat att ändra fondens investeringsstrategi och investeringsteam. I samband med det ändras även fondens namn. Ändringen sker den 1 september 2017.

Ny investeringsstrategi med fokus på Östeuropa

Hittills har fonden haft fokus på europeiska aktier. Framöver kommer fokus istället att riktas mot investeringar på den östeuropeiska aktiemarknaden, där vårt investeringsteam över åren har bevisat sin förmåga att välja ut aktier som ger god avkastning. Det vill vi dra fördel av i fonden.
Med den nya strategin tror vi att fondens avkastning kommer att vara oberoende av den övergripande utvecklingen på de östeuropeiska börserna.

Den kommer istället att bero på om investeringsteamet kan välja aktier som går bättre än den breda Östeuropamarknaden eller bättre än andra utvalda östeuropeiska aktier som investeringsteamet har lägre förväntningar på.

Om investeringsteamets aktier går bättre än den breda marknaden ger fonden positiv avkastning. Om de istället mot förmodan utvecklas sämre blir avkastningen negativ.

Nytt namn och lägre avgifter

Eftersom fondens geografiska område ändras från Europa till Östeuropa ändras namnet till Eastern Europe Absolute*. Samtidigt sänker vi den årliga förvaltningsavgiften från 1,8 procent till 1,5 procent.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.