• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Danske Invest Sverige Småbolag firar jubileum med hållbar avkastning

Aktiefonden Danske Invest Sverige Småbolag kan se tillbaka på ett framgångsrikt första år tack vare ett speciellt fokus på bolag med hållbara och solida affärsstrategier.

När aktiefonden Danske Invest Sverige Småbolag lanserades  sensommaren 2019 var timingen inte den bästa. Fonden lanserades den 27 Augusti 2018, vilket var dagen innan toppnoteringen för Småbolagsindex. Innan årets slut hade Småbolagsindex sjunkit med cirka 14 procent. Samma trend påverkade merparten av aktiemarknaderna, som upplevde en nedgång under förra årets andra halvår.  Utvecklingen vände fort när vi gick in på ett nytt år och fonden har hittills levererat en övertygande avkastning både absolut och relativt.
 
”Första året sedan lanseringen 2018 har fonden haft en avkastning på 10,3 procent och ligger cirka 5 procent över index. Vi kan därav konstatera att vår investeringsfilosofi har gett ett positivt resultat. Denna går ut på att vi investerar i långsiktigt hållbara bolag, som har förutsättningar att öka sina vinster snabbare än börsen och konkurrenterna” säger Petter Löfqvist, senior portföljförvaltare på Danske Invest Sverige Småbolag.
 
Aktiv dialog dialog med investeringsbolag om hållbarhet
Det kan även vara på sin plats att lyfta fram investeringsteamets integrerade hållbarhetsarbete, vilket bidrar med en ökad förståelse för bolagens möjligheter och risker, men även till ett närmare samarbete med bolagen vad gäller bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Under det senaste året har Petter Löfqvist och hans team genomfört mer än 130 dedikerade hållbarhetsmöten med fondens företag samt bolag som ligger i fondens investeringsuniversum.
 
En ytterligare intressant aspekt är att man inte har tagit några ”high risk bets” för att nå överavkastningen. Dessutom är det inte valet av sektorer som har bidragit utan nästan uteslutande aktieurval.
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.