• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Danske Invest utesluter ryska statsobligationer och ryska statsägda företag från fonder

Som en följd av den ryska invasionen av Ukraina kommer ryska statsobligationer och ryska statsägda företag att uteslutas från Danske Invests fonder.

Sedan Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari har världssamfundet kontinuerligt ökat pressen på Ryssland med sanktioner som spelar en viktig roll. Den ryska invasionen är inte förenlig med Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar och eftersom vi är en del av det globala finansiella systemet har vi också en nyckelroll när det gäller att se till att sanktionerna mot Ryssland genomförs i rätt tid och på lämpligt sätt.

”Från och med 1 mars har vi lagt till alla ryska statsobligationer och ryska statsägda företag på vår exkluderingslista i enlighet med vår policy för ansvarsfulla investeringar. Under den kommande perioden kommer vi att avyttra dessa investeringar från våra fonder så långt det är möjligt i förhållande till våra skyldigheter och vår förmåga att handla på marknaden”, säger Robert Mikkelstrup, VD, Danske Invest.

Implementeringen av de nya exkluderingarna kommer att genomföras på ett sätt och i den takt som överensstämmer med Danske Invests skyldigheter som förvaltare att agera i investerarnas bästa intresse och i enlighet med Danske Invests investeringsmandat.
 

Vad betyder det här för dig som investerare?

Exkluderingen påverkar främst aktiefonderna Danske Invest SICAV Russia och Danske Invest SICAV Eastern Europe, där ryska investeringar utgör en betydande del av fonderna. Båda fonderna stoppades måndagen den 28 februari, då den ryska börsen stängdes.

I de övriga fonder som påverkas utgör ryska investeringar endast en liten del.

Vi följer invasionen av Ukraina noga och kommer att informera dig kontinuerligt.


Läs också: The war in Ukraine: What we do at Danske Bank


Denna publikation har tagits fram som markandsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning.

Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ.

Se till att konsultera dina specialistrådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämpliga eller passande för dig.

Före ett investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och informationsblad. Prospektet och informationsbladet för fonden samt information om klagomålshantering (investerarrättigheter) kan erhållas på svenska på 

Danske Invest SICAV Eastern Europe

Danske Invest SICAV Russia 

Danske Invest Management A/S kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra sina fonder.

För ytterligare information om fondens hållbarhetsegenskaper, se 

Danske Invest SICAV Eastern Europe

Danske Invest SICAV Russia 


 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.