• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Danske Invest-fonder byter investeringsteam

Två av världens största kapitalförvaltare tar över ansvaret för placeringarna i utvalda Danske Invest-fonder.

Från och med den 26 april 2024 tar Goldman Sachs Asset Management över investeringsansvaret i ett antal aktivt förvaltade aktie- och obligationsfonder. BlackRock tar över ansvaret för investeringarna i ett antal indexfonder med aktier från och med den 17 maj i år.

”Danske Invest har länge kombinerat portföljförvaltare från Danske Bank Asset Management med utvalda internationella portföljförvaltare. Det har gett våra investerare tillgång till ett brett urval av ledande förvaltare. Nu vidareutvecklar vi denna etablerade modell i och med ett fördjupat samarbete med Goldman Sachs Asset Management och BlackRock”, säger Robert Mikkelstrup, vd för Danske Invest Management A/S.

Goldman Sachs Asset Management tar över förvaltningen i nedan fonder (från och med 2024-04-26)

DI SICAV Global Sustainable Future
DI SICAV Europe
DI Nye Markeder - Akkumulerende KL
DI SICAV Global Emerging Markets
DI SICAV Emerging Markets Sustainable Future
DI SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond
DI SICAV European Corporate Sustainable Bond
DI SICAV Global Corporate Sustainable Bond
DI Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL
DI SICAV Euro High Yield Bond
DI Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL
DI Select US High Yield Bonds - Akkumulerende KL
 
I andra utvalda fonder kan Goldman Sachs Asset Management hantera delar av investeringarna i portföljen.
 

BlackRock tar över förvaltningen i nedan fonder (från och med 2024-05-17)

DI Index Europe Restricted - Accumulating KL
DI SICAV Global Index
DI Index Global AC Restricted - Accumulating KL
DI SICAV Global Index Restricted
DI Index Japan Restricted - Accumulating KL
DI USA Indeks - Akkumulerende KL
DI Index USA Restricted - Accumulating KL
DI SICAV Sverige Beta
DI Index Sweden Restricted - Accumulating KL
DI Index Global Emerging Markets Restricted - Accumulating KL
DI Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Accumulating KL

Bytet av förvaltare påverkar inte fondernas löpande förvaltningskostnader och som investerare behöver du inte göra någonting.

”Våra investerare kommer även fortsättningsvis att ha tillgång till exakt samma breda produktutbud som tidigare. Med de nya förvaltarna kommer investerare att få tillgång till ännu starkare produkter utan att vi höjer priserna. Det är dessutom viktigt att poängtera att fonderna naturligtvis fortsätter att följa Danske Invests processer och policy för ansvarsfulla investeringar. Oavsett vem som förvaltar våra fonder spelar hållbarhetsaspekter alltid en viktig roll när man investerar hos Danske Invest”, säger Robert Mikkelstrup.
 
ANSVARSFRISKRIVNING: Denna artikel är marknadsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning. Var alltid medveten om att historisk avkastning inte är en indikation på framtida avkastning, som kan vara negativ. Rådgör alltid med dina professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, finansiella och andra aspekter som kan vara relevanta för att bedöma lämpligheten och ändamålsenligheten hos en investering. Vi ber dig att läsa prospekten och basfakta för investerare innan du fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut. Prospektet, basfakta för investerare och information om klagomålshantering (investerarrättigheter) finns tillgängliga på danska och du hittar dem på denna länk (under ”dokument” för respektive fond), där du också hittar information om fondernas hållbarhetsrelaterade egenskaper. Beslutet att investera i fonderna bör fattas med hänsyn tagen till fondernas alla miljömässiga och sociala egenskaper eller mål för hållbara investeringar enligt beskrivningen i prospekten. Danske Invest Management A/S kan besluta att säga upp de avtal som ingåtts för marknadsföring av dess fonder.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.