• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Danske Invests årsrapport för 2012 finns nu tillgänglig

2012 inleddes positivt med positiva förväntningar till den globala och i synnerhet den amerikanska tillväxten.

2012 inleddes positivt med positiva förväntningar till den globala och i synnerhet den amerikanska tillväxten. Den globala tillväxten föll sedan plötsligt under våren och i samband med förnyad oro i Europa, föll marknaderna tillbaka. Efter omfattande åtgärder från ECB där syftet var att återställa marknadens förtroende, samt tecken på en stabilisering i den globala tillväxten, återhämtade sig marknaden och avslutade året med positiv avkastning. Flera av våra aktivt förvaltade fonder gav inte bara våra andelsägare en god avkastning - de slog även sina  respektive jämförelseindex.

Avkastning i fonderna
Danske Invest valde för ett antal år sedan att ändra strategi. För att kunna erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga produkter på alla marknader, valde vi att inleda samarbete med de bästa förvaltarna på respektive marknad.

Som ett resultat av detta kan vi notera att den fond som under 2012 gav bäst avkastning var Danske Invest Gloabal Emerging Markets Small Cap. Fonden förvaltas av Aberdeen och investerar i småbolag på tillväxtmarknader. Denna fond steg 29% och slog därmed sitt jämförelseindex med hela 17 procentenheter. Fonden valdes till Årets Fond - Alla Kategorier av Fondmarknaden.se.

Vår Sverigefond, som under många år presterat väl, noterade även den ett mycket bra resultat under 2012 och fondens förvaltare Ulric Grönvall blev vald till årets stjärnförvaltare av Dagens Industri och fondratinginstitutet Morningstar.

Under året kunde vi se stora regionala skillnader mellan de olika aktiemarknaderna, men även skillnader vad gäller avkastningen i olika tillgångsslag, vilket återigen bekräftar vikten av att ha en väldiversifierad portfölj.

Läs mer

 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.