• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Datum för första utbetalning från Danske Invest SICAV Russia och Danske Invest SICAV Eastern Europe har fastställts

Efter beslutet att likvidera Danske Invest SICAV Russia och Danske Invest SICAV Eastern Europe, har Danske Invest fastställt när första utbetalningen till fondspararna kommer att ske.

Beslutet att likvidera Danske Invest SICAV Russia och Danske Invest SICAV Eastern Europe kommunicerades den 28 april 2022. Beslutet föranleddes av upptrappningen av kriget i Ukraina och sanktionerna mot ryska företag, till följd av kriget. Samtidigt har  vissa Rysslandsrelaterade investeringar lagts till på listan över investeringar som inte uppfyller kriterierna i  Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Den 31 maj 2022 kommer den första utbetalningen till fondspararna ske.
 

Fondspararna behöver inte vidta några åtgärder

Under likvidationsprocessen kommer värdet på andelarna att fastställas och betalas ut automatiskt den 31 maj 2022, observera det kan ta några dagar innan pengarna kommer in på fondspararnas konto. Inga ytterligare åtgärder krävs från fondspararnas  sida. Ytterligare utbetalningar kan ske senare om fonderna kan sälja de återstående tillgångarna.
 
På grund av rådande osäkerhet samt det pågående kriget, är det oklart om ryska tillgångar kommer att kunna säljas i framtiden. Danske Invest kommer dock fortsatt att övervaka situationen och fatta beslut – med investerarnas intresse som högsta prioritet. Det är dock viktigt att klargöra att det finns en risk att vissa ryska tillgångar inte kommer vara värda någonting alls, vilket skulle innebära att det inte blir några utbetalningar.
 
Om du har några frågor angående skatterelaterade frågor i samband med avvecklingen av fonden – kontakta en skatterådgivare eller finansiella rådgivare.

LÄS MER: The war in Ukraine – Danske Invest FAQ

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.