• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

De sex viktigaste frågorna och svaren om Grekland

Q&A med chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen som fortfarande anser att risken för en grexit är låg.

1. Varför står det så mycket om Grekland just nu?
Det här tar upp så mycket utrymme på de ekonomiska marknaderna och i medierna eftersom vi aldrig har upplevt att ett euroland har varit så nära en ekonomisk kollaps som Grekland är nu. När euron introducerades var det meningen att den skulle vara irreversibel – det vill säga att när man väl var ansluten till samarbetet så lämnar man det inte.

Det innebär att om Grekland lämnar eurosamarbetet så måste hela europrojektet omvärderas. Det kan mycket väl vara så att det enbart är en liten risk att Italien och Spanien lämnar eurosamarbetet, men det ändrar inte på det faktum att vi som investerare måste förhålla oss till att europrojektet är något annat än vad det var från början.

Orsaken till att finansmarknaden reagerar så våldsamt är att det finns så mycket ovisshet i det här scenariot. Det i sin tur skapar en rad stora frågetecken: Kan det sprida sig? Får vi en europeisk recession? Får vi en ny finanskris? En ny skuldkris? Kan det smitta av sig på USA? Vad innebär det för Östeuropa där situationen också är känslig?

Så marknaderna försöker att räkna med ett scenario som egentligen är okänt, och hur stor sannolikhet det finns för att det här scenariot ska inträffa. Därför får Grekland så mycket uppmärksamhet nu.

2. Hur ser den grekiska situationen ut nu?
De grekiska bankerna är stängda eftersom alla som har pengar på grekiska banker tar ut dem så att hela banksystemet kollapsar. Då blir det exempelvis omöjligt att köpa matvaror. Förhandlingarna om en förlängning av låneavtalen har brutit samman, och den grekiska premiärministern har utlyst en folkomröstning till på söndag.

3. Vad händer den närmaste tiden?
Alla avvaktar folkomröstningen på söndag. I skrivande stund kommer den här omröstningen att handla om ifall det grekiska folket säger ja eller nej till långivarnas lånepaket.

Just nu vill den sittande grekiska regeringen att omröstningen ska handla om ett ja eller ett nej till avtalet med långivarna, medan den grekiska oppositionen vill att den ska handla om ett för eller emot euron. Det samma gäller Greklands långivare. Den grekiska regeringen menar att om grekerna röstar nej till erbjudandet så kan de gå tillbaka till långivarna och be om ett bättre erbjudande.
 
Fram till söndag förväntar vi oss en mängd politiska diskussioner från både grekisk och europeisk sida som pekar i olika riktningar. Tekniskt sett kan de grekiska bankerna inte fungera utan hjälp från ECB, Europeiska centralbanken. Därför förväntar vi oss att ECB gör det som krävs: upprätthåller den nödlikviditet som har ställts till förfogande resten av veckan.

4. Hur ska man förhålla sig som privat investerare?
Vi anser att man ska vara avvaktande. Det är för sent att ändra i sin portfölj med tanke på de aktuella marknadsrörelserna. Om det går som vi förväntar oss så kommer marknadsrörelserna att öppna upp möjligheter för privata investerare, även om situationen vid nuvarande tidpunkt är så osäker att vi rekommenderar att man avvaktar.

5. Hur ser det troligaste scenariot ut?
Opinionsundersökningar visar entydigt att den grekiska befolkningen vill vara kvar i eurosamarbetet, även om de ställs inför ultimatumet att acceptera långivarnas villkor. Därför förväntar vi oss ett "ja" på söndag. Men vi kan tyvärr inte säga att hela problematiken är löst även om grekerna accepterar långivarnas bud på söndag. Premiärministern och hans regering förespråkar att befolkningen röstar "nej tack". Om grekerna röstar emot regeringens rekommendation måste den fatta två beslut:

– Vill den fortfarande regera även om folket har röstat emot?
– Om regeringen beslutar sig för att sitta kvar, vill den återvända till den europeiska förhandlingspartner som man har talat mindre snällt om?

Poängen är att även om vi får en lösning på söndag är vårt huvudbudskap att det fortfarande kommer att finnas stora tvivel om Grekland.

Om regeringen avgår kan det leda till att det kommer en ny regering som snabbt kan ingå ett avtal. Då är problemet löst på kort sikt. Väljer regeringen däremot inte att avgå kan det innebära att vi återigen står inför ett långvarigt förhandlingsproblem. I det stora hela förväntar vi oss en viss mängd nyheter efter söndag som kan stabilisera situationen.

6. Varför kollapsar inte Grekland?
Det är vår uppfattning att ingen av parterna vill riskera att Grekland hamnar i en djup, ekonomisk depression, något som kan skapa oöverskådliga konsekvenser i både en ekonomisk och samhällsmässig kontext med kollaps i banksystemet och social oro. Därför anser vi att Grekland på den ena sidan och EU på den andra måste hitta en lösning.

Vi tror därför att det är sannolikt att Grekland stannar kvar i eurosamarbetet eftersom de alternativa konsekvenserna är så allvarliga.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.