• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Den 15 juni 2017 avvecklas Danske Invest Afrika, klass SEK

På en extra bolagsstämma den 6 februari 2017 beslutades att Danske Invest Afrika, klass SEK ska avvecklas. Det här har nu godkänts av den danska finansinspektionen (Finanstilsynet) och kommer att verkställas den 15 juni 2017. Handeln med andelar stängs den 7 juni 2017 och fram till dess fonden avvecklats.

Handeln med fondandelar i Danske Invest Afrika, klass SEK har varit stängd under en längre period under 2016 på grund dålig likviditet på de afrikanska valutamarknaderna. Det har varit svårt att förvalta en fond med ett så brett investeringsområde som Afrika och samtidigt ha tillräckligt med likviditet för att investerarna ska kunna sälja sina andelar i fonden.

Styrelsen i Danske Invest gjorde bedömningen att dessa problem skulle bestå och beslutade därför vid en extra bolagsstämma att fonden skulle avvecklas. Det har nu godkänts av den danska finansinspektionen (Finanstilsynet) och kommer att verkställas den 15 juni 2017.

Vad innebär det för mig som andelsägare?
Fonden avvecklas den 15 juni 2017, där ditt innehav i Afrika, klass SEK, automatiskt kommer att lösas in och beloppet betalas in på det konto som är kopplat till din depå. Det innebär att du inte behöver göra någonting själv.

Kursen som används vid beräkningen av beloppet som betalas in på ditt konto är andelarnas substansvärde vid tidpunkten för beräkningen.

Det tas inte ut något courtage när dina andelar löses in, men tänk på att du beskattas på samma sätt som om du själv hade sålt andelarna.

Från den 7 juni 2017 fram till dagen för avvecklingen av fonden är handeln med fondandelar i fonden stängd.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.