• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Det grekiska valet utlöser ingen panik på aktiemarknaden

Danske Invests makrostrateg Jan Holst Hansen ser inte det kommande grekiska valet som ett stort hot mot de europeiska aktiemarknaderna och svenska investerare.

När grekerna går till valurnorna den 25 januari, kommer hela Europa följa det med spänning. Värsta scenariot är att vänsterpartiet Syriza får ett avgörande inflytande och inte vill fortsätta de grekiska åtstramningarna och reformerna vilka är en förutsättning för fortsatt finansiellt stöd från EU och IMF.
 
Detta kan i slutändan leda till ett grekiskt utträde ur eurosamarbetet och en potentiell ekonomisk kollaps i Grekland. Denna tanke har tidigare sänt rysningar genom finansmarknaderna med stora prisfall som följd.
 
Danske Invests makrostrateg Jan Holst Hansen är emellertid inte speciellt bekymrad för det grekiska valet och konsekvenserna av det, sett ur ett nordiskt perspektiv.
 
"Grekland är idag ett mycket mer isolerat fall än under skuldkrisen 2010-2011. Och även om ett grekiskt värsta scenario kan leda till stora kursrörelser på aktiemarknaderna en period är det vår uppfattning att det fundamentalt sett inte kommer bli ett stort problem. De europeiska ekonomierna kommer att klara av bruset från Grekland", säger Jan Holst Hansen.
 
Europa är bättre rustat idag
År 2010-2011 spred sig skuldkrisen inte bara till de mindre ekonomierna som Irland och Portugal, utan även till större ekonomier som Italien och Spanien, där räntorna sköt i höjden i takt med de grekiska. Under de senaste veckorna har de grekiska räntorna åter stigit markant som en följd av de osäkra utsikterna men de italienska räntorna har faktiskt inte reagerat och det symboliserar ganska bra skillnaden mellan då till nu.
 
"Sedan dess har den så kallade ESM - Europeiska stabilitetsmekanismen - skapats i euroområdet med upp till 500 miljarder euro för att stödja hårt pressade ekonomier. Dessutom inledde den Europeiska centralbanken ett penningpolitiskt program, som i populära termer, garanterar obegränsade summor till att köpa statsobligationer i syfte att stötta svaga men solventa länder som Italien och Spanien. Allt för att de inte hamnar i samma situation som under 2011 ", förklarar Jan Holst Hansen.
 
Dessutom är de europeiska banker mycket mer motståndskraftiga nu än då. De har mer kapital och är mindre känslig för externa händelser.
 
Underviktade i grekiska aktier
Grekland räknas idag, investeringsmässigt, som en tillväxtmarknad och ingår i indexet MSCI Östeuropa. Fonden Danske Invest Östeuropa har idag 6,25% grekiska aktier och det är en underviktig i förhållande till jämförelseindex som har 6,5% grekiska aktier.
 
"Vidare är Danske Invest Östeuropa underviktad mot den grekiska finansiella sektorn, vilken har varit mycket volatil de senaste åren och kommer sannolikt att påverkas mest av en eventuell Grexit, ett grekiskt utträde ut eurosamarbetet”, säger ansvarig fondförvaltare Ole Gotthardt.
 
Sammantaget ser makrostrateg Jan Holst Hansen positivt på Europa, sett ur en investerares perspektiv, oavsett utgången av det grekiska valet.
 
"Vi tror fortfarande att den europeiska ekonomin kan komma upp i en högre växel under 2015. De mycket försiktiga eller kortsiktiga investerarna kan eventuellt minska risken något i sin portfölj genom att minska sin exponering mot europeiska aktier, särskilt sydeuropeiska. Men långsiktiga investerare bör generellt behålla sin portfölj intakt", säger han.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.