• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Efter den goda utvecklingen i år: Har aktier blivit för dyra?

Det ser ut som om 2013 går till historien som ett bra aktieår i Europa och USA, medan tillväxtmarknaderna har noterat en svagare utveckling. Men hur har detta påverkat aktievärderingen runt om i världen?

Aktiemarknaderna i både Europa och USA har gynnats av stora kursstigningar under hela 2013, där bland annat amerikanska aktier noterade en stigning på över 29 procent. Men har aktierna blivit för dyra och kan detta leda till motgångar för investerarna?

Det korta svaret är ”nej”. Den lättade penningpolitiken har resulterat i rekordlåga räntor, och det kan vara en medverkande orsak till att investerarna kommer att söka mot mer riskfyllda tillgångslag, som ett led i att uppnå bättre avkastningar. Detta kan i sin tur göra att aktierna stiger i en sådan grad att de om 2-3 år inte längre kan anses som dyra. Det finns dock en rad faktorer som kan påverka utvecklingen, samtidigt som det finns en stor skillnad på den fortsatta potentialen beroende på vilka aktiemarknaderna man talar om. Danske Invests chefsanalytiker, Bo Bejstrup Christensen, ger sitt bud på avkastningsmöjligheterna under 2014, både vad avser europeiska och amerikanska aktier samt tillväxtmarknaderna.

Amerikanska aktier:
Amerikanska aktier har noterat en god utveckling under 2013. Trots detta anser Bo Bejstrup Christensen inte att aktierna på den andra sidan Atlanten har blivit för dyra.

”Vi anser att prissättningen på amerikanska aktier kan motiveras utifrån den positiva markoekonomiska utvecklingen i USA och den låga räntenivån. Faktiskt finns det skäl att tro, att amerikanska aktier kommer att notera ytterligare stigningar under det kommande året. Vi förväntar avkastningar på 8-10 procent under 2014.,” berättar Bo Bejstrup Christensen.

Europeiska aktier:
Även europeiska aktierna har noterat en god utveckling under 2013, och inte heller i detta sammanhang anser Bo Bejstrup Christensen att aktierna har blivit för dyra. Den spirande uppsvingen i Europa kommer att utgöra ett stabilt fundament för företagen, samtidigt som det kommer att ge dem goda möjligheter för ytterligare positiv utveckling under 2014.

”Vi anser att avkastningen i Europa kan bli något högre än i USA. Detta som ett resultat av att bolagen i regionen överlag är billigare, samtidigt som att vinsterna kan stiga relativt mycket i början av året, trots den moderata tillväxten. Detta kan i sin tur ses som ett resultat av att det finns en massa outnyttjad  kapacitet som är redo att tas i bruk,” berättar Bo Bejstrup Christensen.

Tillväxtmarknadsaktier:
Det finns en stor osäkerhet kring utvecklingen på tillväxtmarknaderna under 2014. Detta är meddelandet från chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen angående tillväxtmarknadsaktier.

”Tillväxtmarknaderna har under det senaste året noterat en svagare utveckling i förhållande till de västliga regionerna, bland annat som ett resultat av att tillväxten inte har levt upp till förväntningarna, och att det har varit en viss tendens för obalanser i några av de större utvecklingsekonomierna. Förväntningarna har nu nedjusterats, och om länderna kan komma på ett sätt att ta itu med obalanserna på ett bättre sätt, kan vägen till högre avkastningar vara en realitet. Det finns dock en risk för att tillväxten fortsatt blir lägre än förväntat, eller att omställningen blir så pass dyr, att vi fortsatt kommer att uppleva en lägre utvecklingstakt på tillväxtmarknaderna under 2014,” berättar Bo Bejstrup Christensen.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.