• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Ekonomi: Möjlighet för global tillväxt

Det finns goda möjligheter för global ekonomisk tillväxt under resten av året trots oron i Europa, anser Danske Invests chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen.

Hösten kommer att präglas av framgång anser Danske Invests chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen. Men han framhäver att det finns en rad politiska utmaningar i både USA och Europa som kan motarbeta den positiva utvecklingen.
På den andra sidan Atlanten kan vi se att den amerikanska ekonomin växer – dock i moderat takt. Bo Bejstrup Christensen är aningen mer optimistisk än andra analytiker vad avser den amerikanska ekonomin, och tror därför att tillväxten kommer att hålla i sig under resten av 2012 och att jobbskapandet kommer att upprätthållas på en nivå med 150.000 nya jobb i månaden.

Tillväxten i USA kan stagnera
Utmaningarna som upplevs i USA är framför allt politiska. Om inget görs utlöper en rad finanspolitiska åtgärder som är riktade mot att framhjälpa ekonomin vid nyårsskiftet, och det är avgörande för den fortsatta tillväxten i den amerikanska ekonomin att detta inte sker.

”Om politikerna inte kan uppnå konsensus för dessa tilltag, kommer den amerikanska ekonomin att stagnera. Det är avgörande för tillväxten i den amerikanska ekonomin att politikerna förlänger stödfunktionernas mandat,” berättar Bo Bejstrup Christensen.

Europa i fortsatt kris
Om man vänder fokus mot Europa så anser Bo Bejstrup Christensen att den europeiska ekonomin överlag  kommer att uppleva fortsatt nedgång under hösten. Men recessionen kommer dock att mildras. Även i Europa är det avgörande för utvecklingen att politiska initiativ utarbetas, härunder hur ECB, Den Europeiska Centralbanken, kommer att förhålla sig till den kritiska ränteutvecklingen på de sydeuropeiska statsobligationerna förklarar Bo Bejstrup Christensen.

Den kinesiska tillväxten fortsätter
Situationen i Kina präglas till skillnad från Europa av fortsatt stabil tillväxt, men tillväxttakten i den kinesiska ekonomin har dock bromsats in något. Detta beror på de kinesiska myndigheternas åtstramningar som ska förhindra spridningen av en bostadsbubbla och att öka tillsynen med inflationsutvecklingen. Bo Bejstrup Christensen är optimistisk vad avser den kinesiska ekonomins utsikter.

”Vi förväntar en moderat ekonomisk tillväxt, samt att de kinesiska myndigheterna återupptar en mer expansiv politik som främjar en ökad tillväxt. Bankernas vilja och möjligheter för utlån är emellertid en avgörande faktor för tillväxten i Kina framöver,” berättar Bo Bejstrup Christensen.   

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.