• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

En bra fond när räntorna är låga

Månadens fond: Danske Invest Horisont Ränta kan sänka risken i din portfölj och ger samtidigt möjlighet till en rimlig avkastning.

Med nuvarande extremt låga räntor är Danske Invest Horisont Ränta en intressant placering. Fonden har en relativt låg risk, men ger dig möjlighet att få en positiv avkastning genom att fonden  investerar i en mängd olika typer av obligationer.

"Fonden riktar sig till investerare som vill sprida sina risker genom att fördela sina investeringar i olika tillgångsklasser, men som samtidigt tycker att avkastningen från traditionella obligationer är för låg", säger Pär-Ola Adolfsson, senior fondförvaltare hos Danske Invest.

Medan en traditionell obligationsfond vanligtvis investerar i lokala stats- och bostadsobligationer, kan Horisont Ränta investera mycket bredare. Förutom de traditionella obligationerna kan fonden även investera i obligationer från tillväxtmarknader och företagsobligationer, både high yield obligationer (de med lägre kreditbetyg) och säkrare investment grade obligationer (de med högre kreditbetyg). Därtill även globala statsobligationer, från till exempel USA, Spanien och Italien, då de bedöms attraktiva. Investeringar görs både genom olika typer av obligationsfonder och via enskilda värdepapper.

"Horisont Ränta gör det möjligt att kombinera olika typer av obligationer och därmed utnyttja möjligheterna till att anpassa investeringarna i förhållande till den makroekonomiska miljön", säger Pär-Ola Adolfsson.

Här är potentialen störst
Idag ser han störst potential för Europeiska high yield obligationer.

"Anledningen är att Europeiska centralbanken har antagit ett program för kvantitativa lättnader, som innebär att de kommer att köpa upp europeiska obligationer - främst statspapper, men vi förväntar oss att det även kommer att gynna high yield papper", säger Pär-Ola Adolfsson.

Även investeringar i amerikanska high yield obligationer är intressanta, bl.a då det ingår en del obligationer utställda av små och medelstora företag, vilka på sikt förväntas ge en högre avkastning än investeringarna i de större företagen.

"Siffrorna för den amerikanska ekonomin ser positiva ut och därför har vi en förväntan om att den amerikanska centralbanken kommer att börja höja räntorna inom en överskådlig framtid. Det skulle kunna pressa ned kurserna, men vanligtvis klarar sig high yield obligationer bättre än andra obligationer när räntorna stiger", säger Pär-Ola Adolfsson.

Rimlig historisk avkastning
Horisont Ränta gav för 2014 en avkastning på 5,21 procent, vilket var lägre än jämförelsesindex som fonden mäter sig mot. Under en treårsperiod har fonden gett 13,5%, medan jämförelsesindex gått upp 11,9%. Historisk avkastning är dock ingen garanti för framtida avkastning.

"I början av 2014 var räntorna redan på en mycket låg nivå, och därför bedömde vi att investerare inte fick betalt för risken att räntor skulle gå upp. Men räntorna fortsatte att falla ytterligare då investerare blev oroade över risken för deflation i Europa", säger Pär-Ola Adolfsson, som fortfarande räknar med att de långa räntorna kommer att stiga måttligt från dagens nivå.

"Vi förväntar oss inte att räntorna kommer att stiga kraftigt, men vi har en förväntan om att botten är på väg att nås", säger han och tillägger:

"Räntorna har nu kommit ner så långt att det faktiskt finns ett tak för hur stor avkastningen kan bli om räntorna skulle sjunka ytterligare. Omvänt är risken för förlust - om räntorna stiger härifrån - mycket större om man inte har investerat med det i åtanke", säger Pär-Ola Adolfsson.

På riskindikatorn finns tal mellan 1 och 7, där ligger Danske Invest Horisont Ränta på 3. På samma skala ligger en aktiefond vanligtvis på 6 medan en traditionell obligationsfond har en risk på 2.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.