• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

En spännande tillgångsklass i en lågräntemiljö

Tillväxtmarknadsobligationer har en högre förväntad avkastning är obligationer från utvecklade marknader, men också en högre risk.

Tillväxtmarknadsobligationer ger en förväntad överavkastning jämfört med säkrare obligationer från utvecklade ekonomier som USA, Sverige och Tyskland, men man måste vara medveten om att de här obligationerna också innebär nya risker.

Bent Lystbæk är fondförvaltare för fonden Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer som investerar i tillväxtmarknadsobligationer i hårdvaluta. Bent Lystbæk har 30 års erfarenhet av obligationsmarknaden, och ger här en introduktion till tillgångsklassen och de möjligheter och risker som är förknippade med investeringar i tillväxtmarknadsobligationer.

Vad är tillväxtmarknadsobligationer?
En gemensam beteckning för obligationer utgivna på tillväxtmarknader (emerging markets), t.ex. Asien och Latinamerika. När man investerar i tillväxtmarknadsobligationer lånar man ut pengar till stater och företag på tillväxtmarknader och får en löpande räntebetalning för detta. Obligationerna kan vara utgivna i hårdvaluta som dollar och euro eller i lokal valuta.

Varför är tillväxtmarknadsobligationer intressanta?
De senaste årens låga eller negativa räntor på utvecklade marknader har ökat investerarnas intresse för andra tillgångsslag som kan erbjuda en högre förväntad avkastning. Även om tillväxtmarknaderna totalt sett har en lägre skuld i förhållande till BNP och bättre tillväxtutsikter än OECD-länderna, har tillväxtmarknadsobligationerna i hårdvaluta under de senaste åren gett en genomsnittlig överavkastning på över tre procentenheter i förhållande till amerikanska statsobligationer.  De här obligationerna kan också öka riskspridningen i en portfölj och ge en högre förväntad riskjusterad avkastning.

Vilka är riskerna med de här obligationerna?
Priset för den förväntade överavkastningen på tillväxtmarknadsobligationerna är en högre risk som varierar från land till land och från obligation till obligation. Vissa tillväxtmarknader kännetecknas av stor politisk osäkerhet medan andra länder kan vara mycket känsliga för utvecklingen för de globala råvarupriserna. Den högre risken märks genom en högre volatilitet i avkastningen för tillväxtmarknadsobligationer om man jämför med t.ex. amerikanska statsobligationer.

Vad är skillnaden på obligationer i hårdvaluta och lokal valuta?
Sett ur en investerares perspektiv finns det en stor skillnad mellan tillväxtmarknadsobligationer i hårdvaluta och lokal valuta.

Obligationer i hårdvaluta har en begränsad valutarisk eftersom man får räntebetalningarna i hårdvalutor som euro eller dollar. Därefter är det relativt enkelt och billigt att valutasäkra gentemot andra valutor som t.ex. svenska, danska eller norska kronor. Det finns dock en kreditrisk, vilket innebär att det finns en risk för att utgivarna av obligationerna inte sköter sina räntebetalningar eller förmår betala tillbaka hela det utlånade beloppet på förfallodagen. Det är därför oerhört viktigt att man har en bra riskspridning på tvärs av många länder.

Om obligationerna är noterade i lokal valuta är det meningslöst att tala om en kreditrisk eftersom ett land som har sin egen valuta i princip alltid kan betala skulder noterade i den egna valutan. Det enda landet behöver göra är att starta sedelpressarna och trycka mer pengar. Investerarna utsätts dock för en betydande valutarisk där sjunkande lokala valutakurser kan urholka avkastningen för europeiska investerare och i värsta fall orsaka stora förluster. Återigen, det är mycket viktigt med en bra riskspridning.

Professionella investerare har ofta en kombination av olika obligationer i sina portföljer. Tillväxtmarknadsobligationer bör dock alltid endast utgöra en liten del av en diversifierad portfölj.

Varför sjönk kurserna på tillväxtmarknadsobligationerna när Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet?
De amerikanska räntorna och dollarn steg på förväntningar om att Donald Trump kommer att skapa tillväxt och inflation och det gynnar inte tillväxtmarknaderna. En stor del av statskulderna hos många av de här länderna är kopplad till dollarn. När de amerikanska räntorna stiger blir det dyrare att ta nya dollarlån och refinansiera gamla lån och den starkare dollarn kommer att öka skuldbördan i lokal valuta.

Samtidigt har investerarna lyssnat på Trump under valkampanjen där han talat om att omförhandla handelsavtal och införa handelshinder för att skydda amerikanska företag och behålla jobben i USA på bekostnad av tillväxtmarknader som exempelvis Mexiko och Kina.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.