• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

En vecka efter Trumps seger - vad händer med börsen?

INVESTERINGSSTRATEGEN: Därför återhämtade sig marknaden och så tror vi om börsen närmaste månaderna.

Valet av Donald Trump som näste amerikanske president kom som en överraskning för de flesta – inte minst för börserna som föll kraftigt när valresultatet stod klart. Men sedan vände det. Svenska aktier återhämtade sig snabbt och samma utveckling såg vi i Tyskland och USA. På tillväxtmarknaderna har börserna dock inte återhämtat sig på samma sätt. 

"Trump tonade ner sin retorik efter valet och det minskade marknadens osäkerhet och istället började man fokusera på fördelarna och möjligheterna med Trump som president", säger Lars Skovgaard Andersen som är senior investeringsstrateg på Danske Bank.

"Trumps politik kan få positiva effekter för framförallt amerikanska aktier eftersom Trump menar att han vill stärka den amerikanska ekonomin genom stora offentliga investeringar i bland annat infrastruktur."

Det har lett till stigande aktiekurser för amerikanska industri- och råvarubolag, eftersom de tros gynnas av de här stora investeringarna. Även läkemedelsbranschen och finanssektorn steg efter Trumps seger och det beror troligen på att Hillary Clinton hade aviserat åtstramningsåtgärder för just de här branscherna – åtstramningar som nu förmodligen inte kommer att bli av. Finanssektorn gynnas också av Trumps politik med stora investeringar eftersom det kan leda till ökad inflation och stigande räntor, vilket gynnar bankernas intjäningsmöjligheter.

Trend mot cykliska aktier
Många av de aktier som stigit efter valet är aktier inom cykliska branscher som kännetecknas av en högre konjunkturkänslighet. Cykliska aktier stiger mer under högkonjunktur och faller mer under lågkonjunktur.

"De senaste månaderna har vi sett ett ökat intresse för cykliska aktier och ett minskat intresse för mer defensiva branscher som dagligvaror och läkemedel. Trumps uttalanden har förstärkt den här trenden", säger Lars Skovgaard Andersen.

"Man kan säga att efter valet så har investerarna valt att fokusera på det positiva och följa den positiva trend som redan var på gång", säger Lars Skovgaard Andersen.

Dessutom har marknadsräntorna, och då särskilt de amerikanska, stigit efter valet. Det står i kontrast till de förväntningar som bedömarna hade innan valet eftersom man då trodde på fallande räntor om Trump skulle vinna.

"Om investerarna hade fokuserat på den osäkerhet som valet av Trump innebär och det faktum att man faktiskt inte vet vilken politik han kommer att föra, då skulle räntorna ha fallit. Stigande marknadsräntor visar att investerarna gör bedömningen att Trump kan få igång den amerikanska ekonomin och inflationen genom offentliga investeringar", säger Lars Skovgaard Andersen.

Tillväxtmarknaderna har drabbats hårt
Tillväxtmarknaderna (Emerging Markets) i Asien och Latinamerika har drabbats hårt av det amerikanska presidentvalet. Den mexikanska peson har tappat cirka 11 procent mot den amerikanska dollarn sedan valdagen.

"Under valkampanjen fokuserade Trump en hel del på jobben som ska tas tillbaka från Kina och Mexiko och andra tillväxtmarknader, genom införandet av särskilda handelshinder. Han har talat om att omförhandla flera handelsavtal och det kommer att drabba de här länderna", säger Lars Skovgaard Andersen.

Fokus på nyckelpersoner i Trumps stab
När han tittar framåt ser Lars Skovgaard Andersen risk för stora svängningar på börserna.

"Fram till dess Donald Trump tillträder som president i slutet av januari 2017, kommer fokus ligga på vilka personer som han tar in i sin stab och då särskilt på viktiga poster som exempelvis finansministerposten. Marknaden kommer också hålla ett öga på hur stort stöd han har i kongressen för sin politik", säger Lars Skovgaard Andersen.

November till januari har historiskt sett varit bra månader för börsen och det kan också ge stöd till marknaden framöver. Om Trump kommer med fler kontroversiella utspel, finns dock en risk att det skapas en oro på marknaden igen.

"Med det sagt så är det först och främst den ekonomiska statistiken och bolagens resultat som driver börserna. På senare tid har vi sett bra ekonomisk statistik och starka rapporter från bolagen och det har bidragit till att hålla stämningen uppe bland investerare. Om det vänder och bolagen börjar oroa sig för den amerikanska politiken, då kan det leda till en förnyad osäkerhet bland investerare", säger Lars Skovgaard Andersen.
 
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.