• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Erfaret team tar över förvaltningen av tillväxtmarknadsobligationer i lokal valuta

Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val byter portföljförvaltare och sänker avgifterna, samtidigt som fonden blir en del av Danske Invests internationellt erkända investeringsteam.

Kort sammanfattning

 • Portföljförvaltningen flyttas från Goldman Sachs till Danske Bank Asset Management
 • De två portföljförvaltarna Anne Margrethe Tingleff och Duc Hong Hoang får huvudansvaret
 • Förändringen innebär att Danske Invests tillväxtmarknadsobligationsfonder, i lokal respektive hårdvaluta, kommer att ha samma investeringsteam
 • Avgifterna sänks i samband med bytet av portföljförvaltare

Danske Invest har under många år varit mycket framgångsrika med Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer i hårdvaluta (EUR och USD). Sedan 2013 har fonden levererat solid överavkastning, fått internationella utmärkelser och fått fem stjärnor av Morningstar. Detta är en fond, som främst investerar i statsobligationer på tillväxtmarknader som Brasilien, Polen och Ryssland.

Fram till den 5 maj 2021 har systerfonden Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val förvaltats av Goldman Sachs Asset Management. Det ändras nu när ansvaret för fonden övertas av två nya portföljförvaltare – Anne Margrethe Tingleff och Duc Hong Hoang. Teamet blir därmed en del av Emerging markets debt-teamet i Danske Bank Asset Management.

"Även om det finns en skillnad mellan tillväxtmarknadsobligationer i lokal valuta och hårdvaluta uppstår många synergier när de två fonderna nu förvaltas av ett team, som tidigare har levererat fantastiska resultat. Anne Margrethe Tingleff har en gedigen bakgrund och har levererat bra avkastning i liknande fonder tidigare. Samtidigt kommer båda teamen dra nytta av den gemensamma erfarenhet som har byggts upp tillsammans", säger Robert Mikkelstrup, VD för Danske Invest.
 

Erfaret team tar över förvaltningen

Det blir den erfarna portföljförvaltaren Anne Margrethe Tingleff som tar över ansvaret för fonden tillsammans med Duc Hong Hoang. Hon har erfarenhet av liknande investeringar i SparInvest och senast Nordea, där hon på ett framgångsrikt sätt skapade två tillväxtmarknadsobligationsfonder i både hårdvaluta och lokal valuta. På SparInvest arbetade hon tillsammans med Jacob Ellinge Nielsen, som idag är senior portföljförvaltare för Danske Invests obligationer i hårdvaluta. Duc Hong Hoang håller på att avsluta sin doktorsexamen vid Lunds universitet, där han har använt finansiell ekonometri för att förutse valutakursförändringar och riskpremier.

"Jag behövde inte fundera länge innan jag tackade ja till att bli portföljförvaltare för Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val. Jag känner Jacob från min tid på SparInvest och har alltid med intresse följt Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, som är en av de bäst förvaltade fonderna i världen. Jag har jobbat med förvaltningen under en tid nu och kan redan se värdet av att vara en del av ett starkt team med mycket kompetens", säger Anne Margrethe Tingleff.

Om du redan har investerat i Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val behöver du inte göra någonting. Fonderna fortsätter i sin befintliga form, men med ett nytt förvaltarteam. Fondernas avgifter, som redan tidigare var konkurrenskraftiga jämfört med konkurrenterna, kommer att sänkas ytterligare i samband med bytet av portföljförvaltare. Om du har frågor, rekommenderar vi att du pratar med din rådgivare. 

Detta innehåll är endast framtaget i informationssyfte och ska inte ses som investeringsrådgivning. Informationen ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja ett finansiellt instrument. Var alltid medveten om att historisk avkastning och prognoser för framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, ekonomiska och andra aspekter som kan vara relevanta för att bedöma lämpligheten i en investering.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.