• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Ett steg mot ett tätare finanspolitiskt samarbete

EU-toppmötet resulterade i ännu ett steg mot ett tätare finanspolitiskt samarbete och ett litet steg togs mot en långsiktig lösning av krisen.

Fredagens ​​resultat av EU- toppmötet går generellt i rätt riktning. Men det är bara ett litet steg i rätt riktning mot ett närmare finanspolitiskt samarbete mellan EU-länderna. Det bedömer analytikern på Danske Capital, Frederik Engholm-Hansen.

"Vår ståndpunkt är att resultatet är rimligt och att det tar oss bort från avgrundskanten. Vi ser en ökad vilja att acceptera fler strikta regler som en del av betalningen för hjälpen från de starkaste länderna i Europa. Tiden får utvisa om detta avtal blir en avgörande vändpunkten i det långa loppet, men det finns fortfarande mycket oro och osäkerhet i samband med avtalet” säger Frederik Engholm-Hansen.

Underskott på 0,5 procent max.
Finanspakten går ut på att medlemsstaterna förbinder sig att hålla sina strukturella underskott på 0,5 procent max. av BNP, till den nya permanenta fonden, ESM. Det träder i kraft under sommaren 2012 istället för 2013, och det måste finnas automatiska sanktioner för länder som har underskott utöver den tillåtna gränsen. ”Alla är rimliga åtgärder, säger Frederik Engholm, men han betonar att det finns många lösa ändar.”

Svårt att få på plats
Mest av allt, det råder osäkerhet om hur avtalet kommer kunna genomföras lagligt, efter att britterna har uttryckt motstånd. Ett nytt EU-fördrag är svårt att få på plats, och det kan ta lite tid att slutföra förhandlingarna för att få allt på plats. Slutligen är det oklart om EU-institutionerna, som Kommissionen och EG-domstolen, kan använda för genomförandet om det inte slutar med enighet mellan samtliga 27 medlemsstater.

Förhindra framtida finansiella kriser
Frederik Engholm-Hansen förklarar vidare att det nya avtalet inte är tillräckligt för att rädda Europa från den finansiella krisens famn. Det är först och främst något som hjälper till att förhindra framtida finansiella kriser. Det är högst osäkert om det ger tillräckligt med förtroende för enighet i regionen att stoppa den nuvarande oron för Europa-kollaps. Och marknadens tro på att ECB kommer ridande på en vita häst med massiva obligationsköp blir också mindre. Med en begynnande lågkonjunktur i Europa, verkar det mest troligt att marknaden skepticism kommer att fortsätta.

"Vi har fortfarande stora utmaningar i ekonomierna i södra Europas och höga räntor på bland annat italienska och spanska statsobligationer visar att de finansiella marknaderna fortfarande är osäker på situationen. Denna trend som redan har drabbat banker stramar därmed upp till nackdel för den bredare ekonomiska utvecklingen. Med mycket svag och till och med negativ tillväxt, är det inte lättare att få marknadens förtroende ", säger Frederik Engholm-Hansen.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.