• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Europeiska utdelningsaktier i fokus

De låga och negativa räntorna flyttar investerarnas fokus mot europeiska aktier med utdelning.

Låga och negativa räntor har i kombination med en osäker aktiemarknad pressat avkastningen för många placerare senaste åren. Det har fått allt fler investerare att leta efter aktier som ger kontinuerlig avkastning i form av en solid utdelning. Det säger Lars Thørs, som är chef för globala och europeiska aktier på Danske Invest.

”Framför allt i Europa kan obligationsräntorna förbli låga eller negativa under lång tid framöver och som en konsekvens av det letar många investerare längre ut på riskkurvan efter avkastning. För dem så är utdelningsaktier ett attraktivt alternativ, eftersom de erbjuder en relativt stabil avkastning i form av en utdelning. På så sätt behöver man som investerare inte enbart förlita sig på aktiernas kursutveckling”, säger Lars Thørs.

På senare tid har han besökt en hel del investerarmöten och konferenser runt om i Europa och där märker han att det finns intresse för aktier med en stabil utdelning. Om investerarna vill ha en europeisk exponering i sina portföljer så finns det begränsade möjligheter att få en rimlig kontinuerlig avkastning i den rådande lågräntemiljön. Därför passar europeiska utdelningsaktier perfekt, eftersom europeiska aktier ger en högre genomsnittlig utdelning än amerikanska och japanska aktier.

”Historiskt sett har europeiska utdelningsaktier gett en direktavkastning på 3–4 procent. Just nu ligger siffran på 3,5 procent. Men i USA och Japan ligger siffran normalt på omkring 2 procent”, säger Lars Thørs.

”Den höga europeiska utdelningsandelen och den låga eller negativa räntan innebär att vi just nu har en historisk överavkastning på europeiska utdelningsaktier jämfört med 10-åriga europeiska statsobligationer.”

Lägre volatilitet
Det finns ingen fast definition av vad en utdelningsaktie är, men Lars Thørs definierar en utdelningsaktie som ett företag med en relativt stabil affärsmodell med hög grad av förutsägbarhet i resultatet, ett stabilt kassaflöde och som kontinuerligt klarar att betala ut en del av överskottet till sina investerare. En annan egenskap hos utdelningsaktier är att de historiskt sett uppvisat en lägre volatilitet i kursen än aktiemarknaden som helhet.

”Eftersom förutsägbarheten i sådana företags resultat är högre så är kursfluktuationerna normalt lägre”, säger Lars Thørs.

Han menar att tillväxten i företag som betalar ut utdelning ofta är relativt måttlig.

”Det finns många företag som växer samtidigt som de delar ut en kontinuerlig utdelning. Men när det kommer till snabbt växande företag som utvecklas kraftigt så väljer sådana företag ofta att investera i den framtida utvecklingen istället för att betala ut pengar till aktieägarna. Det är en av orsakerna till att t.ex. biotechföretag normalt inte betalar ut en kontinuerlig utdelning, eftersom de normalt befinner sig i någon utvecklingsfas”, säger Lars Thørs.

Han pekar även på att det finns många utdelningsaktier inom sektorer som försäkring, dagligvarukonsumtion, telekom och läkemedel.

”Ett fokus på utdelningsaktier resulterar ofta i en mer defensiv portfölj än aktiemarknaden i stort, men vår erfarenhet är att de här aktierna på lång sikt utvecklas bättre än börsen som helhet”, säger Lars Thørs.

Du kan investera i utdelningsaktier via Danske Invest Europe High Dividend.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.