• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Få högre avkastning genom tillväxtmarknadsobligationer

Obligationer från tillväxtmarknader erbjuder investerare ett intressant alternativ till de historiskt låga räntorna på säkra statsobligationer. Läs här om vad som kännetecknar obligationsklassen.

De historiskt låga räntorna på säkra statsobligationer från våra breddgrader får fler investerare att vända sin uppmärksamhet mot tillväxtmarknader i jakt på avkastning. Som investerare kan du här plocka upp förväntade avkastningar på obligationer som ligger 4-5 procentenheter över de klassiska nordiska statsobligationerna. I gengäld kommer obligationerna ha större kursrörelser i perioder av turbulenta finansmarknader och du som investerare tar generellt sett en högre risk.

Du kan känna igen tillväxtmarknaderna - även kallade emerging markets - genom att länderna har höga ekonomisk tillväxttal, medan inkomsten per capita är låg. Detta kan t.ex. vara länder som Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, de så kallade BRIC-länderna.

Som vi känner igen från de nordiska länderna och Europa, är det både stater samt företag på tillväxtmarknader som utfärdar obligationer för finansiering. Som investerare i en obligation är du på så sätt med och lånar ut pengar till emittenten av obligationen, men i gengäld får du en löpande ränta under hela löptiden för obligationen samt en potentiell kursvinst.

FÖRVÅNANSVÄRT STARKA STATER
Avkastningspotentialen för en tillväxtmarknads-obligation beror bland annat på den ekonomiska tillväxten och skuldsättningen i landet eller i företaget. När det kommer till stater på tillväxtmarknader är de faktiskt i allmänhet i bättre ekonomiskt skick än många västländer.

"Den genomsnittliga skulden i västvärlden är över 100 procent av bruttonationalproduktionen, medan den är cirka 40 procent på tillväxtmarknader, så länderna är i bättre sits att kunna betala sina skulder", säger Bent Elvin Lystbæk, förvaltare av fonden Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer som investerar i stats- och företagsobligationer fördelade på över 70 tillväxtmarknader.

Vissa investerare är oroliga för att investera på tillväxtmarknader, vilket ofta är hänförligt till kriserna på 1980- och 1990-talen, men politiskt och ekonomiskt har det skett en hel del sedan dess.

"När den globala finanskrisen slog igenom 2008 kom tillväxtmarknaderna snabbt tillbaka då regeringarna kunde bedriva en expansiv penning- och finanspolitik. Det var inte möjligt för 15 år sedan", säger Bent Elvin Lystbæk.

HANTERA VALUTARISKEN
Tillväxtmarknadsobligationer utfärdas i antingen lokal eller sk. hårdvaluta, där det sistnämnda handlar om säkra och likvida valutor såsom dollar, euro eller yen.

Både obligationer i lokal och hårdvaluta är förknippade med en valutarisk för dig som investerare. Faller kursen på valutan som en obligation emitterats i kommer obligationen vara värt mindre i din egen valuta, och därmed kan valutarörelser få en stor inverkan på din totala avkastning. Vanligtvis är den förväntade avkastningen från obligationer i lokal valuta högst då internationella investerare kräver kompensation i form av en högre ränta för att ta på sig valutarisken i de lokala valutorna, vilka potentiellt kan fluktuera kraftigt.

Investera du i tillväxtmarknadsobligationer via en fond måste du därför alltid vara uppmärksam på om fonden säkrar valutarisken. Danske Invest säkrar vanligtvis valutarisken för fonder med hårdvaluta, men inte för de med lokal valuta.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.