• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Fem nya fonder med fokus på hållbarhet

Danske Invest lanserar fem nya fonder för investerare som vill ha en bred riskspridning och fokus på hållbarhet.

Kort om Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj

 • Balanserade fonder med fokus på hållbarhet
 • Fem fonder med varsin riskprofil
 • Minst 75 procent hållbara investeringar
 • Investeringar görs främst i investeringsfonder, men det kan även förekomma direktinvesteringar
 • Fokus på att minimera de negativa konsekvenser som våra investeringar kan få för omvärlden

De nya fonderna heter ”Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj”. Fonderna har en bred riskspridning mot både aktier och obligationer. Gemensamt för alla fem fonderna är att de har stort fokus på hållbarhet.

Varje fond har sin egen riskprofil. Som investerare behöver du bara bestämma dig för vilken risk du vill ha och hur viktigt hållbarhet är för dig.

De fem fonderna kommer att ha var sin riskprofil som styrs av andelen aktier i portföljen. Global Ansvarsfull Portfölj 20 kommer normalt sett innehålla cirka 20 procent aktier, medan Global Ansvarsfull Portfölj 80 kommer att ha ungefär 80 procent aktier. Andelen kommer dock att variera beroende på hur marknaden ser ut vid olika tillfällen och hur förvaltarna väljer att positionera sig.

 
Fondens namn
Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 20 
Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 35
Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 50
Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 65
Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 80

Balanserade fonder med fokus på hållbarhet

Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj är inte Danske Invests första balanserade investeringslösning. Sedan tidigare finns fem olika Danske Invest Horisontfonder, var och en med sin egen riskprofil. Det som är annorlunda med de nya fonderna är det (ännu) större fokuset på hållbarhet.

”Våra nya fonder har stränga krav på hållbarhet. Minst 75 procent av innehaven ska vara hållbara investeringar. Det gör att fonden passar investerare som utöver att ha en avvägd riskspridning och därmed långsiktigt god avkastning också vill att investeringarna bidrar till en hållbar omställning”, förklarar Robert Mikkelstrup, vd för Danske Invest.
 

Definitionen av hållbara investeringar

Hållbara investeringar är ett vitt begrepp. Hur definieras det inom Danske Invest, som har ett av Nordens största team för ansvarsfulla investeringar?

Hållbara investeringar ska ses i ljuset av de miljömässiga eller sociala mål som investeringarna bidrar till. Det finns inget universellt förhållningssätt för vad som är en hållbar investering och en fond har inte alltid samma strategi som en annan fond. Detta gäller också för Danske Invests fonder. Många av våra fonder, som helt eller delvis investerar i hållbara tillgångar, riktar in sig på tillgångar som bidrar till miljömässiga och sociala mål som ingår i FN:s Globala mål. Det är väldigt få företag som rapporterar fullt ut om hållbarhet och dessa tillgångar identifieras därför utifrån ett stort antal olika datakällor, kombinerat med vår egen analysmodell som vi internt kallar SDG-modellen (Sustainable Development Goals ”SDG” FN’s mål för hållbar utveckling).

Stor global spridning av investeringarna

Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj-fonderna investerar globalt med fokus på en hög grad av diversifiering. Samtidigt har fonderna ett delmål att investera minst 75 % i hållbara tillgångar.
”Omställningen till ett hållbart samhälle är ett viktigt och aktuellt ämne som vi som investerare måste hantera. Våra investeringar kan göra skillnad i samhället när våra pengar kanaliseras i rätt riktning. Här kan du som investerare hjälpa till att stödja en positiv utveckling och samtidigt göra en bra investering”, tillägger Thomas Otbo, CIO, Danske Bank Asset Management.

De fem nya fonderna finns redan tillgängliga. Kontakta din rådgivare om du vill veta mer om fonderna och ta reda på vilken fond som passar din riskprofil.

 

Vad innebär hållbara investeringar för Danske Invest?
Global Ansvarsfull Portfölj består huvudsakligen av fonder och modellportföljer. Det hållbara investeringsmålet och hållbarhetsbedömningen av den underliggande tillgången är det vi analyserar när vi kategoriserar en investering i Global Ansvarsfull Portfölj som hållbar. Baserat på Global Ansvarsfull Portfölj-fondernas tillämpliga investeringsuniversum kommer dessa hållbara investeringar till stor del att bedömas och klassificeras utifrån en intern modell utvecklad av Danske Bank Asset Management. Denna modell är kopplad till bedömningar av investeringarnas bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Goals* ”SDG”) och obligationer som anses vara hållbara (labelled bonds).

Vad är en balanserad fond?
Det är en investeringslösning som består av en kombination av aktier och obligationer där du endast behöver bestämma dig för vilken risknivå som passar dig bäst. Sedan har du investeringsspecialister som väljer en fond utifrån dina kriterier. De väljer ut vilka aktier och obligationer som ska vara med i fonden och justerar fonden löpande i takt med marknadsutvecklingen.

Detta innehåll är endast framtaget i informationssyfte och ska inte ses som investeringsrådgivning. Informationen ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja ett finansiellt instrument. Var alltid medveten om att historisk avkastning och prognoser för framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, ekonomiska och andra aspekter som kan vara relevanta för att bedöma lämpligheten i en investering.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.