• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Fokus på exportföretag i Europa

Trots finanskrisen i Sydeuropa finns det fortfarande goda investeringsmöjligheter i europeiska aktier...

Nordeuropeiska företag med export till tillväxtmarknader och USA står starkt; Adidas är ett exempel.

Finanskrisen har resulterat i svaga europeiska aktiekurser, och många placerare tvivlar på den europeiska aktiemarknadens potential. Det finns dock fortfarande möjligheter i Europa, anser Hans-Henrik Garder, som är en del av det team som bland annat förvaltar Danske Invest Europe Focus.

”Det är klart att skuldkrisen i Sydeuropa påverkar utvecklingen och att aktiekursernas utveckling i högre grad än tidigare präglas av politikernas beslut. Men det finns fortfarande bra investeringsmöjligheter, särskilt om man ser till de nordeuropeiska företagen som exporterar utanför Europa. Och i den kategorin finns det många intressanta företag”, berättar Hans-Henrik Garder.

Adidas står starkt
Senior fondförvaltare Allan Nielsen följer Adidas noga och berättar att Adidas har varit en ytterst profitabel investering även om företaget först kom med i Danske Invest Europe Focus i november 2008, precis i samband med finanskrisen mest turbulenta period.

”Adidas är intressant dels med tanke på deras globala exponering och dels deras affärsmodell. Företaget har en solid geografisk exponering där cirka 30-40 procent av företagets omsättning kommer från tillväxtmarknaderna. Det innebär att Adidas är ett europeiskt företag inriktat mot tillväxtmarknader världen över”, förklarar Allan Nielsen.

Han förklarar att Adidas förväntar tvåsiffrig tillväxttakt i både Östeuropa, särskilt Ryssland, samt hela den kinesiska marknaden och Latinamerika.

Flera skäl till Adidas potential
En annan intressant aspekt med Adidas är de stora tillväxtmöjligheter som erbjuds i kristider. Allan Nielsen förklarar att folk under kristider ofta söker sig till starka varumärken, och här har Adidas en stark position. Samtidigt innebär uppköpet av Reebok i 2004/2005 goda möjligheter för Adidas att öka omsättningen ytterligare. Klädproducenten har Inledningsvis haft svårigheter med att integrera Reebok i verksamheten, men en ny strategi har visat sig att vara framgångsrik och erbjuder goda möjligheter för ytterligare tillväxt, anser Allan Nielsen.

Slutligen finns också ett ökat fokus på Adidas drift av egna butiker, som står för en fjärdedel av företagets omsättning. Det rör sig både om så kallade ”Flagship stores”, vanliga butiker samt outlets. Särskilt i Ryssland är Adidas starkt representerat med egna butiker. Fokus är här på att utveckla och förbättra bolagets affärer, och om det lyckas kan företaget förvänta omfattande vinster, berättar Allan Nielsen.

Adidas har sedan den plockades in i fonden 2008 givit en avkastning på 111 procent. Jämförelseindex, MSCI Europe, har under samma period stigit med 34 procent. Bara under förra året steg aktien 4 procent jämfört med jämförelseindex som föll 8 procent.

Utöver Adidas kan företag som Nestlé, läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline, Sanofi och spanska Inditex nämnas som exempel på företag med global export. Ett annat företag är Telenor som har stora dotterföretag i Malaysia, Thailand, Indien och Ryssland.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.