• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Fond med amerikanska aktier ändrar strategi och sänker avgifterna

Aktiefonden Danske Invest USA ändrar investeringsstrategi och sänker avgiften för att säkerställa att Danske Invests investerare har ett attraktivt produktsortiment.

Vi på Danske Invest försöker ständigt utveckla och anpassa vårt utbud av fonder för att vara konkurrenskraftiga och för att våra fonder ska stämma överens med våra investerares intressen och önskemål. Därför har vi beslutat att ändra investeringsstrategin i Danske Invest USA eftersom fonden de senaste åren inte har levt upp till våra avkastningsförväntningar i förhållande till fondens jämförelseindex.

”När vi löpande granskar våra investeringsstrategier fokuserar vi på om det finns behov av förändringar i våra produkter. Mot denna bakgrund har vi valt att ändra investeringsstrategin i vår aktivt förvaltade fond med amerikanska bolag eftersom vi förväntar oss att det för närvarande ger bäst förutsättningar för att leverera konkurrenskraftig avkastning”, förklarar Robert Mikkelstrup, VD för Danske Invest.
 

Från aktiv förvaltning till indexförvaltning

De senaste åren har fonden haft en aktiv investeringsstrategi där bolagen har valts ut utifrån ett antal kvantitativa kriterier som exempelvis nyckeltal. Målet med fonden har varit att ge en högre avkastning än marknaden. I framtiden kommer den istället ha en passiv strategi och blir därmed en indexfond. Detta innebär att bolagen väljs ut så att fonden följer utvecklingen för amerikanska aktier och avkastningen kommer att vara i linje med jämförelseindex, vilket kommer att sänka avgiften.
 

Så här påverkas du som investerare?

Ändringen träder i kraft den 24 november och får inga skattekonsekvenser.
Om du har frågor eller behöver råd rekommenderar vi alltid att du kontaktar din rådgivare.
 
Fond ISIN-Kod Nuvarande avgifter Framtida avgifter
Danske Invest USA, klass SEK DK0060485795 0,60 % 0,35 %

Vad är aktiv förvaltning?
Målet med aktivt förvaltade fonder är att skapa högre avkastning än marknaden som helhet efter avgifter. Detta kräver att fonderna förvaltas av ett investeringsteam som noggrant väljer ut bolagen som ingår i fonden baserat på förväntningarna kring risk, ekonomi, börsutveckling, företagsvinster, efterfrågan etc.
 
Vad är passiv förvaltning?

Målet med de passivt förvaltade fonderna är att ge en avkastning som är i linje med börsen som helhet. Varken mer eller mindre. Detta sker genom att ha en sammansättning av bolag som efterliknar vissa jämförelseindex.  Avgifterna för en passivt förvaltad fond är därför vanligtvis lägre än i aktivt förvaltade fonder.

Detta innehåll är endast framtaget i informationssyfte och ska inte ses som en investeringsrådgivning. Var alltid medveten om att historisk avkastning och prognoser för framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, ekonomiska och andra aspekter som kan vara relevanta för att bedöma lämpligheten i en investering.

 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.