• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Fonder med ett hållbart investeringsmål från Danske Invest

Är det viktigt för dig att dina investeringar bidrar till en hållbar framtid? Då har vi goda nyheter – flera av Danske Invests indexfonder kategoriseras nu som "Fonder med ett hållbart investeringsmål" enligt artikel 9 i EU-förordningen.

KORT SAMMANFATTNING

 • Tre av Danske Invests indexfonder kategoriseras nu som "Fonder med ett hållbart investeringsmål" enligt artikel 9 i EU-förordningen.
 • Det kommer snart fler fonder från Danske Invest som betecknas som "ESG-fonder".
 • Danske Invest arbetar målmedvetet för att erbjuda fler fonder med ett hållbart investeringsmål inom kort.

(Uppdaterad 1 december 2021)


För att möta en ökad efterfrågan kring hållbara investeringsprodukter har Danske Invest nu tre indexfonder som uppfyller villkoren i artikel 9 i EU:s "Förordning om hållbarhetsrelaterad information" (SFDR). 

-Under flera år har Danske Invest utvecklat en effektiv process för att integrera hållbarhet i våra investeringsbeslut. Hållbarhet är ett av de viktigaste fokusområdena för Danske Invest och vi har sett fram emot att presentera fonder som kategoriseras som "fonder med ett hållbart investeringsmål". De tre fonderna är ett viktigt steg i arbetet att utveckla relevanta och efterfrågade investeringsprodukter med ett starkt fokus på hållbarhet, säger Robert Mikkelstrup, VD för Danske Invest.
 

De första stegen mot mer fokus på hållbarhet

Gemensamt för fonderna är att de följer EU:s riktlinjer för klimatomställning. Det innebär att vi väljer att investera i företag på ett sätt som gör att fondens portfölj totalt sett minskar klimatpåverkan. Indexfondernas hållbara investeringsmål är att bidra till lägre koldioxidutsläpp genom att följa ett EU-riktmärke för klimatomställningen med bland annat en lägre utsläppsnivå än de breda indexen.


Till att börja med uppfyller tre av Danske Invests indexfonder de krav som gäller för fonder med ett hållbart investeringsmål. Just nu fokuserar vi på att kunna erbjuda fler fonder med ett hållbart investeringsmål – både aktiefonder och obligationsfonder.

Utbudet av ESG-investeringsprodukter

Samtidigt som det blir lättare att investera i fonder med ett hållbart investeringsmå utökar Danske Invest också sitt utbud av ESG-investeringsprodukter (ESG är en förkortning för Environmental, Social and Governance). ESG-investeringsprodukter är Danske Invests fonder som fokuserar på ESG genom att till exempel investera i företag som fokuserar på klimataspekter, arbetsvillkor, mångfald eller antikorruption.

Gemensamt för båda typerna av fonder är att de omfattas av Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. 
 

Vad betyder det här för dig som investerar i Danske Invests fonder?

Om du har investerat i någon av våra tre fonder behöver du som investerare inte göra någonting. Detsamma gäller de fonder som nu kallas ESG-investeringsprodukter. Fondernas avgifter förblir också oförändrade.

I Danske Invests fondlistor kan du se vilken kategori de olika fonderna tillhör. Om du har frågor eller är osäker på något, rekommenderar vi alltid att du pratar med din rådgivare. Du kan också besöka vår webbplats för att läsa mer om ansvarsfulla investeringar.


Danske Invests fonder med ett hållbart investeringsmål i Sverige 

 
Namn på fond ISIN
Danske Invest Europe Restricted DK0061270295
Danske Invest Global Emerging Markets Restricted, klass SEK DK0061270451
Danske Invest USA Restricted, klass SEK DK0061270964


Denna publikation har tagits fram som markandsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning.

Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ.
 
Se till att konsultera dina specialistrådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämpliga eller passande för dig.
 
Före ett investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och informationsblad. Prospektet och informationsbladet för fonden samt information om klagomålshantering (investerarrättigheter) kan erhållas på engelsk här.
 
För ytterligare information om fondens hållbarhetsegenskaper, se här 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.