• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Fortsatt tillväxt trots val i Europa 2017

Danske Invests chefsanalytiker räknar med fortsatt stöd för finansmarknaden det kommande året.

”Vi går in i det nya året med en nätt liten förbättring jämfört med hur den globala ekonomin mådde under början av 2016. För 2017 räknar vi med att den globala tillväxten kommer att få hjälp från flera håll”, säger Jan Holst Hansen som är chefsanalytiker på Danske Invest och rådgivare när det gäller den löpande sammansättningen på de fondlösningar som Danske Invest och Danske Bank sätter ihop för sina kunder. Här berättar han om sina förväntningar på 2017.

DE TVÅ STORA DRIVKRAFTERNA
För 2017 räknar han med en förstärkt tillverkningssektor kombinerat med stöd från finans- och penningpolitiken. Tillverkningssektorn rapporterar en ökad orderingång och stigande producentpriser och efterfrågan, vilket i sin tur stödjer tillväxten. Samtidigt tror han att finanspolitiken kommer fortsätta att vara expansiv, men räknar inte med någon ytterligare expansion på det penningpolitiska området.

ALLOKERING OCH TILLGÅNGAR
Danske Invest inleder det nya året med en mindre övervikt mot aktier på utvecklingsmarknaderna. Jan Holst Hansen förväntar sig inte några dramatiska räntehöjningar under 2017, och tror att korrigeringen på obligationsmarknaden, med höjda räntor och lägre obligationskurser, har nått sitt slut. Generellt har man en neutral inställning till företagsobligationer och föredrar obligationer utställda i Europa framför USA. Dessutom är man fortsatt positiv till tillväxtmarknadernas statsobligationer utställda i lokal valuta eftersom räntan är hög och kurserna låga.

EUROPA
Vad gäller Europa så fokuserar Jan Holst Hansen framför allt på finans- och penningpolitiken. EU-kommissionen har meddelat att man framöver kommer att bidra till en än mer expansiv penningpolitik än under 2016. Man har gett klartecken till ländernas statsbudgetar att agera ännu mer, och för länderna att i ännu högre grad prioritera tillväxt i de offentliga finanserna. Det i sin tur stödjer en fortsatt expansiv finanspolitik som gagnar tillväxten. Dessutom räknar Jan Holst Hansen med att ECB ska fortsätta på den expansiva linjen under det närmaste året. Ett annat tema för den europeiska ekonomin är politisk osäkerhet. 2017 står Europa inför en rad viktiga val, i Frankrike, Tyskland och Holland. För tillväxten i Europa så räknar Jan Holst Hansen med att den kommer att ligga i nivå med förra året.

USA
Efter valet av Donald Trump som USA:s näste president är den stora frågan vilka delar av sitt politiska program som han verkligen kommer att genomföra. Trumps omfattande skattepaket ser ut att få en lätt positiv effekt på ekonomin under andra halvan på året. Totalt sett förväntar sig Jan Holst Hansen en tillväxt på cirka 2,5 procent i USA i år, bland annat med hjälp av en stark tillväxt på arbetsmarknaden. Dessutom förväntar han sig två till tre räntehöjningar från centralbanken under året.

TILLVÄXTMARKNADERNA
Kina väntas fortsätta med en expansiv finans- och penningpolitik, och om ekonomin försvagas kommer landet öka sina investeringar i infrastruktur för att nå sitt tillväxtmål på 6,5 procent. Under det andra halvåret kommer man att fokusera på den stora folkkongressen eftersom stora delar av landets politiska ledarskap ska bytas ut av president Xi Jinping. Fram tills dess förväntar sig Jan Holst Hansen ingen förändrad kinesisk politik och ingen förändring av landets tillväxt.

På övriga tillväxtmarknader tror han att centralbankerna kommer att föra en mer expansiv penningpolitik 2017, vilket i sin tur kommer att stödja tillväxten. En underliggande osäkerhetsfaktor är risken för amerikansk protektionism med Trump vid rodret samt höjda amerikanska räntor som pressar tillväxtmarknadsekonomierna. Totalt sett förväntar sig Jan Holst Hansen en väsentligt bättre tillväxt på tillväxtmarknaderna i år jämfört med förra året.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.