• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Full fart på tillväxten driver upp börsen

Tillväxten är fortsatt stark vilket gör börsen intressant. Det menar Danske Banks chefsstrateg Tine Choi.

Den globala ekonomin fortsatte att växa kraftigt under april. Mycket statistik pekar på att den globala ekonomin nu växer över sin långsiktiga potential och vi ser positiva effekter av att den globala tillverkningsindustrin nu har vänt och en fortsatt expansiv finans- och penningpolitik.

Vi räknar med en fortsatt stark global tillväxt, vilket kommer att leda till ökande försäljning och vinster för företagen, vilket i sin tur kommer att driva upp bolagens aktiekurser. Sammantaget pekar den ekonomiska utvecklingen på att 2017 kommer att bli ett bra år för aktier. Därför har vi en övervikt mot aktier med fokus på europeiska aktier, där vi ser den största potentialen.

Under april var det än en gång politiken som dominerade fokus på båda sidor av Atlanten och vi räknar med att den politiska utvecklingen kommer att fortsätta driva börserna även framöver.

USA: Låga förväntningar kan ge positiva överraskningar
I USA har den ekonomiska statistiken varit blandad och under det första kvartalet pekade konsumenternas och företagens förtroendeindex på en något starkare ekonomi, medan den hårda statistiken som exempelvis produktionssiffrorna inte gjorde det.

Sammantaget ser vi positivt på den amerikanska ekonomin och arbetsmarknadsrapporten för mars (som redovisades under april) visade att arbetslösheten sjunkit ytterligare och nu ligger nära 4,5 procent. Det innebär att det råder full sysselsättning i den amerikanska ekonomin och att arbetsmarknaden är på väg att överhettas.

Om vi riktar blicken mot Vita Huset i Washington, så fick vi lite mer nyheter från Donald Trump under april. Stämningen på marknaden har svängt en hel del den senaste tiden. Det började med stor optimism efter presidentvalet med stora förväntningar på bland annat skattesänkningar och avregleringar. Den här optimismen har dock vänts till skepsis och marknaden fokuserar nu på att Trump har problem med kongressen och att han kommer att få svårt att få sitt igenom sitt politiska program.

I slutet av månaden upprepade Trump sina planer på skattesänkningar, men utan att precisera hur det ska gå till. Vår bedömning är att det går att få igenom skattesänkningar, men att det inte blir någon stor skattereform. Vi tror också att skattesänkningarna blir lägre än de som Trump själv har föreslagit. Det kommer dock inte leda till några stora reaktioner på aktiemarknaden eftersom förväntningarna är så låga att det finns förutsättningar för positiva överraskningar.

EUROPA: Valet i Frankrike spökar
I Europa var månadens stora händelse den första omgången av det franska presidentvalet. Opinionsundersökningarna inför den första valomgången visade att vi inte behövde vara oroliga för att EU-kritiska Marine Le Pen skulle vinna. Marknaden var trots detta nervös eftersom man hade de missvisande opinionsundersökningarna från både Brexit-omröstningen i Storbritannien och det amerikanska presidentvalet färskt i minne. Det var därför en positiv överraskning att den EU-vänliga och reformsinnade Emmanuel Macron fick flest röster och gick vidare till den andra omgången tillsammans med Le Pen.

Opinionsundersökningarna visar att Macron kommer att vinna klart över Le Pen i den andra omgången och därför fortsätter vi se risken för att Le Pen ska bli nästa president som liten.

När det gäller ekonomin så förbättrades företagens förtroendeindex ytterligare under april. Det antyder att den europeiska ekonomin växer mellan 2,5 och 3 procent beräknat på årsbasis, dvs. betydligt högre än den långsiktiga potentialen. I slutet av månaden fick vi en annan positiv överraskning när det visade sig att kärninflationen stigit till 1,2 procent. Det var mycket högre än väntat och det vittnar om att styrkan i ekonomin i Europa är tillbaka.

KINA: Peking försöker att dämpa tillväxten
Om vi vänder blicken mot Kina så har den ekonomiska statistiken varit starkare än väntat. BNP växte med nästan sju procent på årsbasis under första kvartalet, vilket var mer än vad marknaden hade väntat sig. Samtidigt kunde vi se att långivningen i det finansiella systemet inte längre växer lika snabbt.

Det här visar att den kinesiska ekonomin växlat upp och att politikerna i Peking är medvetna om det. Regeringen har därför sakta men säkert börjat strama åt den ekonomiska politiken, vilket vi sett flera exempel på. Man har bland annat gjort det svårare att få bolån under mars och april och man har stramat åt det finansiella systemet och börjat få kontroll över skuggbanksystemet, dvs. den mer oreglerade delen av banksystemet.

Sammantaget tror vi att Kina med dessa åtgärder försöker säkerställa landets finansiella stabilitet och se till att det blir en långsam avmattning i tillväxten i stället för ett tvärstopp. Vi räknar med att ekonomin kommer att växa långsammare de närmaste kvartalen, men att tillväxten kommer fortsätta ligga över den långsiktiga potentialen.

 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.