• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Goda utsikter för Latinamerika

Latinamerika har precis som resten av världen märkt av finanskrisen. Men regionen har generellt bra tillväxtmöjligheter - bland annat eftersom det är full fart på den inhemska konsumtionen.

Nick Robinson är med i det team från Aberdeen, som förvaltar Danske Invests nya fond Latinamerika. Han jobbar på Aberdeens kontor i Sao Paolo och är således lokalt närvarande på de lokala marknaderna som fonden investerar i.

”I Latinamerika har man under de senaste 10 åren upplevt hög tillväxt. De latinamerikanska länderna har först och främst byggt upp deras ekonomier kring råvaruproduktion och export, men den inhemska konsumtionen har också stärkts betraktligt. Till exempel har Brasiliens medelklass ökat med hela 35 miljoner människor under de senaste sju åren, vilket ökar efterfrågan på bland annat dagligvaror”, berättar Nick Robinson. Han understryker däremot att Latinamerika liksom resten av världen har drabbats av den globala finansiella oron.

Han är dock övertygad om att regionen på lång sikt har goda förutsättningar, bland annat för att de – till skillnad från många andra länder i värden -  har en relativt ung befolkning vilket är bra både för arbetsmarknaden och konsumtionen.

Brasilien utgör mycket
Brasilien är den dominerande marknaden i Latinamerika, och mer än hälften av aktierna i fonden Latinamerika är således också brasilianska.

I början av året bytte Brasilien regering och president, vilket avspeglades i en viss oro för brasilianska aktier. Det har dock stabiliserats nu, berättar Nick Robinson, och landet kan bland annat se fram emot att vara värd både för VM i fotboll 2014, och sommar-OS i 2016.

Friska tänder blir allt viktigare
Ett av de företag Aberdeen har valt till Danske Invest Latinamerika er det brasilianska hälsovårdsbolaget OdontoPrev som erbjuder tandvårdsförsäkringar på den brasilianska marknaden. Friska tänder blir allt viktigare för en allt större grupp människor i Brasilien. Med 240.000 tandläkare eller ca 11 procent av den globala tandläkarkåren, är Brasilien det land i världen med flest tandläkare.

OdontoPrev är framför allt verksamma inom företagsmarknaden och gynnas av det faktum att allt fler företag erbjuder sina anställda en allt mer varierad flora av löneförmåner, vilket i sin tur skall ses i ljuset av en välfungerande arbetsmarknad, där arbetsgivarna måste hitta nya vägar för att attrahera arbetskraft.

”OdontoPrev är marknadsledare inom tandvårdförsäkringar i Brasilien och har därmed den dominerande marknadsposition som vi prioriterar högt när vi väljer företag att investera i”, berättar Nick Robinson.

Dessutom kännetecknas OdontoPrev av en attraktiv ägarstyrning, där insynen i bolaget (finanser, affärsutveckling, daglig verksamhet etc.) är mycket tydlig, jämfört med många andra bolag på den brasilianska marknaden.

Fokus på den växande medelklassen
Mer generellt kommer vår nya fond Danske Invest Latinamerika ha ett tydligt fokus på bolag som gynnas av den växande medelklassen. Därför kommer fonden innehålla mer av investeringar inom daglig- och sällanköpsvaror, banker samt hälsovård och mindre av exportrelaterade bolag inom exempelvis gruvindustrin.   
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.