• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Här är fonden som platsar i Rysslandsportföljen

I spåren efter Trumps seger steg den ryska börsen. Men sedan vände den när oljepriset dök. Men de senaste månaderna har pendeln svängt tillbaka med besked. Är uppgången uthållig?

– Ryska företag ger bland den högsta direktavkastningen i världen. Samtidigt är börsen lågt värderad och ekonomin kommer med all sannolikhet att få stöd av fler räntesänkningar. 

Det berättar Måns Beckeman som tillsammans med Olga Karakozova förvaltar Danske Invests Rysslandsfond. Fonden, Danske Invest Russia, är en högpresterare inom kategorin Rysslandsfonder. I år har den utklassat sina konkurrenter och på fem års sikt ligger den i det absoluta toppskiktet med en uppgång på 47 procent*. 

Först upp, sedan ner och sedan upp
Att det kan svänga kraftigt på den ryska börsen råder det ingen tvekan om. Trumps valseger förra hösten följt av ett viktigt OPEC-möte var två faktorer som medförde att den ryska börsen sköt fart, en uppgång som höll i sig fram till inledningen av detta år. Men sedan svängde utvecklingen. Förklaringen var framför allt oljeprisfallet och Trump-administrationens eventuella kopplingar till Ryssland, vilket gjorde att marknaden förlorade hoppet om en snar lättnad av sanktionerna mot Ryssland. 

Men de senaste tre månaderna har den ryska börsen gått starkt. Oljepriset som i juni låg på 45 dollar fatet har stigit till 60 dollar. 

– Under den perioden har rubeln försvagats något vilket är bra för Rysslands exportföretag, berättar Måns Beckeman och fortsätter: 

– Men det gäller att vara mycket selektiv med vilka bolag man köper. Den absolut viktigaste förklaringen till att vi lyckats leverera under åren är våra  framgångsrika aktieval. 

Oljebolagen uppvisar blandad utveckling
Till exempel har Rysslands största oljebolag Rosneft fått se sin kurs minska med 20 procent i USD i år fram till 22 november. Under samma period har oljebolaget Tatneft – som är ett av fondens större innehav – däremot stigit med mer än 50 procent. För närvarande har fonden knappt 30 procent placerat i energisektorn, 18 procent i finans och 16 procent i material. Att besöka bolagen på plats är en grundbult i förvaltningsstrategin.

– Vi har en bottom up-strategi och vi besöker många företag varje år, berättar Måns Beckeman som pratar flytande ryska.  

Siar inte om börsutvecklingen
Att sia om hur mycket börsens kortsiktiga utveckling är inget som Måns Beckeman vill ägna sig åt. Istället talar han i termer av för eller emot och han betonar att den som investerar i Ryssland bör ha ett långt perspektiv och vara medveten om riskerna. 

I den positiva vågskålen finns, precis som han nämnde tidigare, att den ryska börsen är lågt värderad, omkring 50 procent lägre än på andra tillväxtmarknader. I Världsbankens rapport ”Doing business” – en rapport som mäter hur företagarvänligt ett land är – hamnar Ryssland på plats 35 av 190 länder, före europeiska länder som Italien och Belgien. 

– Världsbankens rapport ger stöd för vår uppfattning att rabatten på ryska tillgångar är för hög, konstaterar Måns Beckeman. 

Ryska bolag ger hög direktavkastning
Att ryska börsbolag har en direktavkastning på i snitt fem procent– vilket är högre än vad som gäller för såväl tillväxtmarknader som utvecklade marknader – är också en drivkraft för en god börsutveckling. Att direktavkastningen är så hög kan delvis tillskrivas att den ryska staten trycker på för att statliga bolag ska dela ut hälften av vinsten.  

– Trenden bland privata bolag är också att öka utdelningarna och den utvecklingen tror vi kommer att bestå, säger han. 

När det gäller makroekonomin har Ryssland en modest tillväxt på drygt 1 procent och IMF:s prognos för nästa år är 1,8 procent. Men även det är en förbättring efter ett flertal år med negativ tillväxt. Ryssland, som tidigare drogs med hög inflation, har fått ned den till 3 procent och landets realränta är kring 5 procent. 

– Det ger definitivt centralbanken utrymme att sänka räntan och det gynnar den ekonomiska tillväxten, säger han. 

– Ryssland är beroende av oljepriset. Men man har lyckats väl med att anpassa sig till ett lägre oljepris än det nuvarande. 

Sanktionerna kan komma att lättas
Att geopolitiska risker är en realitet för de som investerar på den ryska börsen är konflikten mellan Ryssland och Ukraina ett exempel på. Sanktionerna som infördes finns kvar. 

– Sanktionerna kommer inte att finnas för evigt. När de lättas eller tas bort kommer Ryssland att påverkas positivt och det kommer även att bidra till att rabatten på ryska bolag minskar, berättar Måns Beckeman.

Andra potentiella risker är lägre råvarupriser, politisk instabilitet och den globala börsutvecklingen. Om sentimentet ändras från ”risk på” till ”risk av” kommer kapital att flöda från tillväxtmarknader till utvecklade marknader. 

*Uppgifter från Morningstar den 13 november 2017.

Disclaimer
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ.

Tala alltid med en rådgivare om du överväger att göra en investering efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att bära en förlust.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.