• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Halvårsrapporten 2012

Halvårsrapporten 2012 finns nu publicerad. Vi kan konstatera att vi haft en god avkastning i aktiemarknaden, medan penning- och obligationsmarknaden speglar den låga räntenivå som råder i den svenska marknaden.

Vi kan konstatera att den svenska aktiemarknaden och obligationsmarknaden påvisat relativt stora rörelser månad till månad medan penningmarknaden som tidigare påvisat en mer stabil utveckling. Vi kan konstatera att vi haft en god avkastning i aktiemarknaden, medan penning- och obligationsmarknaden speglar den låga räntenivå som råder i den svenska marknaden.

På aktiemarknaderna har det varit volatilt. Efter en god start på året började marknaden igen att fokusera på skuldkrisen i Europa, och utmaningarna i Grekland och Spanien. En generellt svag ekonomisk tillväxt tillsammans med den pågående skuldkrisen och rädsla för Eurons existens, har medfört att vi haft stora svängningar på de flesta europeiska aktiemarknaderna, men också i räntemarknaden. Vi noterar bland annat att den svenska aktiemarknaden var upp hela 12,4% innan marknaden vände ner och slutade på 6,9% efter årets 6 första månader.

Avkastning i fonderna
Variationen i avkastning, både mellan tillgångsslag och regioner, pekar återigen på vikten av att ha en väl diversifierad portfölj och att risken återspeglar både risknivå och tidshorisont för sparandet.

I denna miljö har våra Fond-i-Fonder haft en god utveckling. Vi har under stora delar av 2012 haft en balanserad riskprofil i våra fonder i förhållande till deras strategiska allokering, något som har speglat vår allokering i tillgångsslag och regioner. Vår aktiva allokering mellan den svenska och globala aktiemarknaden har bidragit till att fonderna har haft en bättre avkastning än deras respektive index.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.