• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Handeln i två av Danske Invests fonder i Luxemburg stoppas kortvarigt på grund av byte av depåbank och fondadministratör

Fonderna Danske Invest SICAV och Danske Invest Allocation byter depåbank och fondadministratör i Luxemburg. Bytet äger rum den 24 november 2023 och kommer inte att påverka dig som investerare på annat sätt än att handeln stoppas i upp till fyra bankdagar i november.

Ett antal fonder i två Luxemburgbaserade Danske Invest-fonder byter depåbank och fondadministratör. Efter en noggrann urvalsprocess har Danske Invest utsett J.P. Morgan till ny depåbank för två Luxemburgbaserade fonder. J.P. Morgan ersätter CACEIS Investor Services Bank S.A.

Handeln i Luxemburgbaserade fonder stoppas i upp till fyra arbetsdagar i november
Vid bytet av depåbank från CACEIS till J.P. Morgan kommer det av praktiska skäl att bli nödvändigt att stoppa handeln i Danske Invest SICAV och Danske Invest Allocation i upp till fyra bankdagar i slutet av november. Det innebär att all handel i de två fonderna är stoppad. Vilka dagar det rör sig om varierar från fond till fond, men de infaller under perioden 21 eller 22 november till 27 november, då handeln kan återupptas. Datumen är beroende av handelsprocessen på fondernas underliggande marknader och varierar för att säkerställa korrekt avveckling och redovisning av handeln i fonderna.

När en fond är stängd för handel innebär det i praktiken att ingen kan köpa eller sälja andelar i den berörda fonden. I tabellen nedan kan du se vilka fonder som påverkas och när handeln är stoppad.
Handeln stoppas för att skydda dig som investerare. I samband med bytet av depåbank kommer det inte att vara möjligt för förvaltarna att genomföra handel i fondernas placeringar och likvida medel förrän de har överförts till en ny depåbank. Handelsstoppet införs alltså för att säkerställa att du som investerare inte handlar till missvisande priser.

Bytet av depåbank förväntas kunna slutföras under perioden 21 november till 27 eller 28 november. Om så inte är fallet kommer det att kommuniceras på Danske Invests webbplats.

Fondens namn Sista handelsdag före stängning Åter öppen för handel
EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY 21-11-2023 27-11-2023
EURO HIGH YIELD BOND 21-11-2023 27-11-2023
EUROPE LONG-SHORT EQUITY FACTORS 21-11-2023 27-11-2023
EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE BOND 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE BOND 21-11-2023 27-11-2023
NORDIC CORPORATE BOND 21-11-2023 27-11-2023
EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL ALTERNATIVE OPPORTUNITIES 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL TACTICAL ALLOCATION 21-11-2023 27-11-2023
MULTI ASSET INFLATION STRATEGY 21-11-2023 27-11-2023
AKTIV FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL INDEX 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL INDEX RESTRICTED 21-11-2023 27-11-2023
SVERIGE 21-11-2023 27-11-2023
SVERIGE 21-11-2023 27-11-2023
SVERIGE BETA 21-11-2023 27-11-2023
SVERIGE KORT RäNTA 21-11-2023 27-11-2023
SVERIGE RäNTA 21-11-2023 27-11-2023
SVERIGE SMÅBOLAG 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL INFLATION LINKED BOND 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL INFLATION LINKED BOND SHORT DURATION 21-11-2023 27-11-2023
CHINA 21-11-2023 28-11-2023
DANISH BOND 21-11-2023 28-11-2023
DANISH MORTGAGE BOND 21-11-2023 28-11-2023
DENMARK FOCUS 21-11-2023 28-11-2023
EMERGING MARKETS SUSTAINABLE FUTURE 21-11-2023 28-11-2023
EUROPE 21-11-2023 28-11-2023
EUROPE HIGH DIVIDEND 21-11-2023 28-11-2023
EUROPE SMALL CAP 21-11-2023 28-11-2023
GLOBAL EMERGING MARKETS 21-11-2023 28-11-2023
GLOBAL EMERGING MARKETS SMALL CAP 21-11-2023 28-11-2023
GLOBAL SUSTAINABLE FUTURE 21-11-2023 28-11-2023
INDIA 21-11-2023 28-11-2023
JAPAN 21-11-2023 28-11-2023
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION SEK- GROWTH  21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION SEK- BALANCED  21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION SEK- DEFENSIVE  21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION SEK- OPPORTUNITY  21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION SEK- STABLE 21-11-2023 27-11-2023
HORISONT AKTIE 21-11-2023 27-11-2023
HORISONT BALANSERAD 21-11-2023 27-11-2023
HORISONT FÖRSIKTIG 21-11-2023 27-11-2023
HORISONT OFFENSIV 21-11-2023 27-11-2023
HORISONT RÄNTA 21-11-2023 27-11-2023
BASIC 100 21-11-2023 28-11-2023
BASIC 20 21-11-2023 28-11-2023
BASIC 35 21-11-2023 28-11-2023
BASIC 50 21-11-2023 28-11-2023
BASIC 80 21-11-2023 28-11-2023

Vad innebär detta för mig som investerare?
Som investerare i de berörda fonderna kommer du inte att påverkas av bytet av depåbank, utöver det att du inte kan handla under ovan nämnda dagar då handeln är stoppad. Bytet ryms inom fondernas totala kostnadsnivå och kommer inte att resultera i några prishöjningar för dig, och du behöver heller inte göra något i samband med bytet.

Finansinspektionen i Luxemburg (CSSF) har godkänt bytet från CACEIS till J.P. Morgan och den efterföljande stängningen i upp till fyra bankdagar. 

Du kan läsa mer i meddelandet till andelsägarna på engelska [Danske Invest Allocation och Danske Invest SICAV] och på svenska [Danske Invest Allocation och Danske Invest SICAV].

Läs mer här: Danske Invest byter depåbank och administratör för ett antal fonder i Luxemburg 27.10.2023 |News

Vad är en depåbank?

En av huvuduppgifterna för en depåbank är att säkerställa ett högt investerarskydd. Det gör man genom en rad åtgärder, allt från kontroll av fondens kassaflöden, kontroll och förvaring av fondens tillgångar i de länder där investeringar finns, till ett antal allmänna tillsynsuppgifter.

Vad är en fondadministratör

I fondernas engelska prospekt används följande termer: administrative agent, registrar och fund administration. På svenska har vi valt termen fondadministratör, som är en enhet som tar emot köp- och säljorder för fondernas räkning och genomför handel i fonderna. Fondadministratören beräknar också fondernas dagliga värde och kostnader (förvaltnings- och administrationsavgifter).

J.P. Morgan

J.P. Morgan är en av de största globala och europeiska leverantörerna av depåtjänster och har funnits länge på den europeiska marknaden.
 
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.