• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Hög direktavkastning attraktivt i motvinden

När aktiemarknaderna är osäkra står de företag som betalar hög utdelning ofta starkare än andra företag.

Mitt i tider av finansiell oro och osäkerhet om både Grekland och Italiens ekonomi ligger Danske Invests fond Europe High Dividend något i lä. Fonden fokuserar på investeringar i företag som betalar en hög utdelning till sina ägare, och den typen av företag klarar sig generellt bättre när marknaderna är nervösa.

”En osäker marknad är generellt en bra miljö för utdelningsbetalande aktier. Det är som  regel stora välkonsoliderade företag med en stabil intjäning som löpande förmår betala ut en del av vinsten som utdelning. Under andra förhållanden skulle investerare istället normalt vara mer intresserade av tillväxtföretag framför utdelningsföretagen”, förklarar Peter Nielsen, Chief Portfolio Manager, i Danske Capital, som förvaltar Danske Invest Europe High Dividend.

Består av 32 aktier
Danske Invest Europe High Dividend består i nuläget av 32 aktier som är utvalda på bakgrund av primärt tre parametrar, nämligen utvecklingspotential, kvaliteten av företaget samt priset på aktien. Dessutom lägger Peter Nielsen och hans kollegor vikt på  att en väsentlig del av avkastningen från fondens investeringar ska komma i form av utdelningar.

”Vi säger alltid att vi ska ha både säkerhet och utvecklingspotential i våra företag.  Vi ska vara relativt skyddade i nedgångstider, men samtidigt ha en sammansättning av fonden som gör att vi också följer med upp när marknaderna vänder”, förklarar Peter Nielsen.

Fördelarna oavsett marknadsutveckling
Han understryker också fördelarna med utdelningsbetalande aktier oavsett marknadsutveckling.

”En investering i utdelningsbetalande aktier ger ju också en löpande portion pengar till investerarna som är säkrade och inte kan tas ifrån någon, oavsett hur marknaderna går”, säger Peter Nielsen.

Ett exempel på ett företag som löpande har betalat goda utdelningar till sina investerare är Metso. Metso är ett internationellt industriföretag som både producerar utrustning till gruvindustrin och maskiner till pappersindustrin. Dessutom har företaget uppbyggt en stor serviceverksamhet  där det erbjuder servicekontrakt till deras utrustning.

5,5 procent i utdelning
Förra året betalade Metso 5,5 procent av aktiekursen i utdelning och Peter Nielsen förväntar att utdelningen för 2011 som minimum fasthålls på samma nivå.

Fonden har levererat en avkastning i oktober på 9,3 procent, vilket är bättre än den generella utvecklingen på den europeiska marknaden. Ser man på utvecklingen sedan årsskiftet har fonden i slutet av oktober dock fortfarande ett minus på 8,0 procent , men har alltså inhämtat en del i oktober.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.