• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

House View: Aktiemarknaden har mer att ge under 2019

De finansiella marknaderna uppför sig som om en lågkonjunktur står för dörren, men vi delar inte den utbredda oron utan ser intressanta möjligheter på aktiemarknaden även under 2019. Vi fokuserar framför allt på Asien och kvalitetsaktier.

Hittills i år har ett globalt aktieindex gett den sämsta avkastningen sedan finanskrisens slut, och det ser inte så mycket bättre ut för räntebärande tillgångar.

Det finns många goda förklaringar till varför globala aktier har gett en negativ avkastning i år; ny regering i Italien och budgetutmaningar för EU, Brexit, amerikanskt mellanårsval, handelskrig mellan primärt USA och Kina och inte minst stigande globala räntor till följd av en normalisering av den amerikanska penningpolitiken.

Utvecklingen på aktiemarknaden ger intryck av att vi står på tröskeln till en lågkonjunktur, men det stämmer inte. Tvärtom tror vi på fortsatt god global konjunktur under 2019, och förväntar oss en avkastning på 7–9 procent på globala aktier de kommande tolv månaderna, säger Maria Landeborn, senior strateg, i en kommentar till Danske Banks nya marknadsrapport inför första kvartalet 2019.

Men även om uppgången fortsätter så blir det i samma anda som hittills i år med fortsatt nervositet till och från på världens börser, understryker hon – vi kommer att ta två steg framåt och ett tillbaka.

Bleka utsikter för obligationer
För globala obligationer ser det inte lika bra ut. Prognosen pekar på svagt stigande räntor under 2019, och det innebär fallande obligationspriser vilket begränsar avkastningspotentialen.
– Detta gäller även den svenska marknaden till följd av minusräntan och att Riksbanken nu väntas börja höja reporäntan. Därför är det svårt att se hur vi ska kunna få en positiv avkastning från nordiska och europeiska statsobligationer det närmaste året, konstaterar Maria Landeborn.
Danske Bank behåller därför en övervikt i aktier på 5 procent, och en motsvarande undervikt i obligationer. Enligt Maria Landeborn är den förväntade avkastningen på aktier i förhållande till risken, helt enkelt mer attraktiv än för obligationer.

Summa summarum tror vi inte att ett globalt aktieindex har nått toppen ännu. Även om vi befinner oss i den senare delen av den globala konjunkturcykeln tror vi att det finns mer att hämta på börsen.

Fortsatt ekonomisk medvind
Maria Landeborn understryker att aktiemarknaden har fortsatt medvind från ekonomiska fundamenta. Tillväxten i världen har visserligen toppat men är fortfarande god, företag och konsumenter är optimistiska och arbetslösheten låg – inte minst i USA. Samtidigt är inflationen begränsad, och även om den stiger går det i ett mycket långsamt tempo. Centralbankerna stramar åt, men från mycket expansiva nivåer. Samtidigt pekar estimaten för 2019 på en fortsatt god vinsttillväxt i bolagen på 8-10 procent globalt.

Det här är ingen unik information, men vår tolkning av den är annorlunda. Vi kan inte se att vi står inför den kris marknaden målar upp, och vi tror att risken för en recession under nästa år är väldigt låg, säger hon.

Handelskriget mellan USA och Kina, antalet räntehöjningar i USA och utvecklingen för vinsttillväxten i bolagen blir alla viktiga för börsutvecklingen nästa år. Mer om konjunkturen, riskerna och börsen nästa år kan du läsa i Danske Bank Quarterly House View.

Läs hela Quaterly House View här >>

Disclaimer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.