• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

I väntan på boksluten

April är början på ett nytt kvartal och företagen ska nu offentliggöra sina resultat. Det kan då vara ett välövervägt beslut att gå igenom sin portfölj.

Hur många och vilka obligationer bör man ha? Vad gäller för aktier? Lever detta fortfarande upp till förutsättningen om riskspridning?
 
Det är nu dags för boksluten från första kvartalet, vilket kan skapa rörelser på aktiemarknaden. En förutsättning för detta är att företagen noterar negativa resultat eller att de kan leva upp till förväntningarna och fortsätta de goda takterna i samband med den senaste tidens kursstigningar. Det kan därmed vara ett smart drag att gå igenom sin portfölj för att se om man har en optimal riskspridning, samt om man har en önskad exponering mot aktier respektive obligationer. Bo Bejstrup Christensen som är chefsanalytiker på Danske Invest anser att regelbunden portföljhantering är viktigt. I detta sammanhang lägger han fokus på fyra anledningar till varför det kan vara bra att göra en regelbunden genomgång på de valda investeringarna.
 
Du ska vara väl förberedd inför boksluten
Boksluten är företagens stora prov och det är därför viktigt att du som investerare är gott förberedd.
 
”Några företag kan överraska positivt medan resultaten från andra kan komma som en besvikelse, vilket i sin tur påverkar aktiekursen. Det är därför viktigt att man som investerare inte är för mycket exponerad mot enskilda sektorer eller har markanta övervikter mot enstaka bolag, riskspridning är nyckelordet,” säger Bo Bejstrup Christensen från Danske Invest.
 
Kursrörelser påverkar din sammansättning
Hade man för två år sedan en 10%-exponering mot small cap-aktier i sin portfölj kan det vara så att dessa har stigit så pass att det i dagsläget fyller en större del av portföljen än tidigare. Därför kan det vara bra att löpande hålla koll på sin sammansättning, förklarar Bo Bejstrup.
 
”Din personliga rådgivare kan utifrån din riskaptit samt tidshorisont skapa en investeringsprofil som borde motsvara dina preferenser. Det är därför viktigt att med jämna mellanrum kontrollera så att balansen mellan förväntningar och exponering stämmer överens,” förklarar Bo Bejstrup Christensen.
 
Lägre ränta pressar obligationsavkastningen
En välbalanserad portfölj innehåller både aktier och obligationer. Den låga räntan och utsikten till stigande global ekonomisk tillväxt kan göra det svårt att skapa meravkastning inom vissa tillgångslag.
 
”Det är viktigt att man har de rätta obligationerna i sin portfölj och de historiskt låga räntorna är en bra anledning att kolla igenom sin obligationsportfölj. Som ett exempel är det stor skillnad på avkastningsmöjligheterna för danska statsobligationer respektive företagsobligationer,” säger Bo Bejstrup Christensen.
 
Investeringar är långsiktiga
Även om det är viktigt att med jämna mellanrum hålla ett vaket öga på sin portföljsammansättning, ska man inte låta sig påverkas av stora eller små rörelser på marknaden. Det är viktigt att inte glömma sin investeringsprofil, betonar Bo Bejstrup Christensen.
 
”Om man säljer när marknaden redan har fallit eller köper när marknaden redan har påbörjat en tillväxttrend, så kan man ha gått miste om potentiella vinster. Har man bestämt sig för en investeringsprofil, kan det vara bättre att hålla fast vid denna, även i motgångar,” påpekar Bo Bejstrup Christensen.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.