• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Information om Danske Invests exponering mot Kina

Tre av Danske Invests fonder har investeringar i kinesiska aktier. Fonderna har inga eller få investeringar i aktier på Kinas fastland, vilket har begränsat den negativa effekten på avkastningen.

Det är viktigt att notera att det är aktierna på det kinesiska fastlandet som har fallit mest (-35 procent sedan toppnoteringen i juni). Under samma period har aktierna på Hong Kong-börsen Hang Seng fallit med 8 procent.

Danske Invest Global Emerging Markets och Global Emerging Markets Small Cap investerar inte i aktier på kinesiska fastlandet utan endast i aktier på börsen i Hong Kong.

Bättre än jämförelseindex

Kursfallen har påverkat avkastningen på tillväxtmarknaderna, men fonderna har inte haft innehav i aktier noterade på det kinesiska fastlandet och har dessutom en generell undervikt i kinesiska aktier.

"Just nu har oron på den kinesiska aktiemarknaden haft en positiv effekt på den relativa avkastningen eftersom vi har haft en undervikt i kinesiska aktier", berättar Peter Taylor, Senior Investment Manager på Aberdeen Asset Management som förvaltar både Danske Invest Emerging Markets och Global Emerging Markets Small Cap.

Han förklarar att en viktig del av fondens investeringsfilosofi är att företagen som ingår i portföljen ska följa reglerna för god sk corporate governance, vilket bland annat innebär öppenhet och transparens från bolagsledningens sida.

"Vi analyserar löpande aktier noterade på det kinesiska fastlandet, men vi har hittills haft svårt att hitta företag som uppfyller våra kriterier. I Hong Kong har vi däremot hittat bra företag som har långsiktiga strategier och bra affärsmodeller", berättar Peter Taylor.

I Danske Invest China är 95 procent av innehaven noterade på Hong Kong-börsen.

"Efter att aktierna har stigit dramatiskt tidigare i år valde vi att ta hem vinster i några av våra medelstora företag under maj och juni. Vår defensiva hållning har gjort att fonderna klarat sig bättre än jämförelseindex", berättar Louisa från Schroders Investment Management som förvaltar Danske Invest China, Class A.

 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.