• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Ingen explosionsrisk för fonderna hos Danske Invest

Danske Invest investerar i bolag som följer internationella principer om socialt ansvar. Så vi ser till att dina pengar till exempel inte investeras i bolag som tillverkar klusterbomber eller kränker mänskliga rättigheter.

Danske Invest har en policy för ansvarsfulla investeringar, så att du som investerare undviker exponering mot bolag som inte följer de etiska spelreglerna som Danske Invest navigerar efter.
 
"Danske Invest aktivt förvaltade fonder och passiva indexfonder investerar i tusentals bolag dygnet och året runt. Bolagen granskas regelbundet efter kontroversiella förhållanden så att vi kan se till att de lever upp till våra kriterier", säger Thomas H.F. Kjærgaard som är chef för ansvarsfulla investeringar hos Danske Invest.
 
Danske Invest accepterar inga bolag som bryter mot internationella principer om socialt ansvar som bygger på FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s riktlinjer för näringslivet och mänskliga rättigheter.
 
Den oberoende konsulten för ansvarsfulla investeringar, Ethix SRI Advisors, sammanställer rapporter där eventuella problem belyses. Därefter är det Thomas H.F. Kjærsgaards arbete att bedöma om Danske Invest ska inleda en dialog med ett bolag för att åtgärda problemet. Alternativet är att utesluta bolaget som en möjlig investering för Danske Invest.
 
"De flesta bolag svarar på våra frågeställningar, och det ger oss möjlighet att diskutera relevanta frågor", säger Thomas H.F. Kjærgaard.
 
Nolltolerans och nyanser

Den nuvarande policyn för ansvarsfulla investeringar antogs 2008 och sedan dess har mycket hänt inom området. Teknologiska framsteg har gjort det lättare för lokala källor att dokumentera om bolag i avlägsna delar av världen inte respekterar internationella principer för socialt ansvar.
 
"Det klassiska exemplet är producenter av klusterbomber och landminor, där vi har en nolltoleranspolicy. Ett annat exempel är gruvindustrin där vissa bolag utvinner råvaror i politiskt och socialt utsatta områden som inkluderar frågor om mänskliga rättigheter. Här är dialogen att föredra före uteslutning, eftersom problemen normalt sett kan lösas", säger Thomas H.F. Kjærgaard.
 
För närvarande är det 30 bolag som inte lever upp till Danske Invests investeringskriterier.
 
Sektorer i gränslandet

Som investerare finns det andra kontroversiella teman som du kan du bli exponerad mot. Det är till exempel bolag verksamma inom alkohol- och tobaksindustrin, som trots sina dokumenterade hälsoeffekter fortfarande är helt lagliga och inte heller är i strid med internationella principer.
 
Det innebär att Danske Invest kan investera i ett tobaksbolag, så länge det uppfyller kraven när det gäller miljö, mänskliga rättigheter och god bolagsstyrning. Historiskt har fokus varit på att utesluta bolag, men i framtiden kommer Danske Invest strävar ännu mer efter att använda sig av aktivt ägande genom att föra en dialog för att lösa problemen.
 
Danske Invest kommer att fortsätta att arbeta för att leva upp till de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar - även kallade PRI. Syftet är att säkerställa att bolagen uppfyller kriterierna inom områdena miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning.
 
"Som fallet är nu, kommer vi även framöver att se till att vi lever upp till de förväntningar som våra kunder har på ansvarsfulla investeringar - oavsett om kunden är en pensionsfond, en kommun, ett företag eller en privatperson", säger Thomas H.F. Kjærgaard.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.