• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Kina dikterar riktningen för tillväxtmarknader

Ekonomiskt sett är Kina fortfarande den mest kraftfulla spelaren på tillväxtmarknader. Därför anger det ekonomiska tillståndet i Mittens rike riktningen för tillväxtmarknader, säger chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen.

”Om Kinas BNP-siffror ligger här" säger Bo Bejstrup Christensen, chefsanalytiker för Danske Invest, och lyfter upp handen i ögonhöjd, "så befinner sig övriga länder i tillväxtmarknader här.” Han sänker ner handen under höften.

Bo Bejstrup Christensen hyser inga tvivel om Kinas betydelse för utvecklingen på tillväxtmarknader. Kina är fortfarande så mycket större än de övriga länderna på tillväxtmarknader att det inom flera områden är meningsfullt att likställa Kina med utvecklingen på tillväxtmarknader. I ekonomiska termer är Kina fortfarande större på tillväxtmarknader än alla andra länder tillsammans.

”Det finns naturligtvis mycket mer än Kina på tillväxtmarknaderna. Men eftersom Kina är så stort jämfört med de andra länderna, så tror vi att investerarpsykologin fungerar på det sättet att om det går bra för Kina på tillväxtmarknaderna så går det också bra för de andra länderna", säger Bo Bejstrup Christensen. Han utvecklar det med att det naturligtvis finns några länder som gynnas mer direkt på tillväxtmarknader än andra av en fortsatt tillväxt i Kina.
Och det går bättre för Kina, bedömer Bo Bejstrup Christensen.

”Vi har under försommaren hävdat att botten nu är nådd och att näringslivets förtroende än en gång kommer att öka som ett tecken på ökande ekonomisk tillväxt – även om vi inte förväntar oss att tillväxten stiger till tidigare 8 procent. Siffrorna för näringslivets förtroende visade också i slutet av kvartalet att det går i rätt riktning för Kina", säger Bo Bejstrup Christensen.

Det finns alltså utsikter till att den kinesiska ekonomin kommer att bryta den negativa strömmen av nyheter som drabbat marknaderna under de senaste 12–18 månaderna, där den ekonomiska tillväxten har fortsatt att falla och näringslivets förtroende har försvagats ytterligare. Efter denna långvariga avmattning förväntar sig Bo Christensen Bejstrup nu att den kinesiska tillväxten framgent kommer att stabiliseras runt 6–6,5 procent per år.

Förutom de positiva utsikterna till stabil tillväxt i den kinesiska ekonomin pekar Bo Bejstrup Christensen på en rad andra länder på tillväxtmarknader som utmärkt sig på sistone. Han hänvisar till Indien som ett riktigt bra exempel. Där har penningpolitiken stramats åt och underskottet i landets betalningsbalans minskar. Samtidigt gjorde den nyvalda premiärministern Narendra Modi ett historiskt starkt val och det finns höga förväntningar på honom att han skall åstadkomma reformer och förnyad tillväxt i Indien.

Ett annat land med positiv utveckling är Turkiet, där myndigheterna också har stramat åt penningpolitiken och fokuserat på att få ned den ohållbart höga tillväxten på utlåning. Detta innebär att underskottet i betalningsbalansen faller även om Turkiet fortfarande måste vara försiktigt och inte alltför tidigt lätta på penningpolitiken igen. Både Turkiet och Indien är exempel på länder i tillväxtmarknader där man har tagit tuffa beslut inom vissa områden, vilket ger lägre tillväxt på kort sikt, men å andra sidan så blir något gjort åt obalansen, som annars med tiden kan växa till sig och bli mer problematisk.

Ett område där det dock fortfarande finns utrymme för förbättringar är Latinamerika.
”I Brasilien har vi inte sett några tecken på återhämtning i betalningsbalansen men penningpolitiken har stramats åt även om det förmodligen bör till ytterligare åtstramningsåtgärder. Det kan innebära att det för tillfället ännu inte finns något utrymme för en brasiliansk tillväxt", säger Bo Bejstrup Christensen.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.