• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Kineserna vill ha medicin - och det smittar av sig på europeiska aktier

Kinas medelklass växer och det gör även konsumtionen av medicin. Europeiska medicinföretag gynnas av den ökande efterfrågan.

I takt med att allt fler kineser får pengar i plånboken till konsumtion växer också behovet för medicin och ett välfungerande hälso- och sjukvårdssystem.
De senaste åren har Kina därför spurtat upp på listan över världens största läkemedelsmarknader – och är nu bara mindre än USA och Japan.

Claus Johansen från Danske Capital, som förvaltar europeiska aktier åt Danske Invest, har varit i Kina för att titta närmare på kinesernas växande konsumtion av medicin, som även europeiska läkemedelsföretag kan se potential i.

”Efterfrågan på medicin har ökat snabbare än vad någon hade förutsett. Bland annat för att väldigt många kineser – även de som bor utanför storstäderna  - har någon form för sjukvårdsförsäkring via deras arbete”, berättar Claus Johansen.

Största medicinalmarknaden i världen
Den kinesiska medelklassen förväntas växa från 130 miljoner människor under 2010 till hela 340 miljoner i 2016. I takt med att den kinesiska medelklassen växer, och fler kineser kopierar den västerländska livsstilen, drabbas de oftare av hjärtsjukdomar, blodproppar och cancer. Det ökande antal äldre kineser kommer även att lägga press på sjukvårdssystemet. I 2020 kommer nästan en fjärdedel av kineserna att vara över 65 år.

Claus Johansen förväntar därför att efterfrågan på medicin kommer fortsätta att växa, och förutser att Kina om fem år kommer att vara den största medicinalmarknaden i världen.

”På kort sikt är Kina en attraktiv marknad för europeiska medicinalföretag, men på sikt har kineserna ett mål om att själva skapa en välfungerande medicinalindustri och långsamt överta en växande del av medicinalmarknaden.”

Flyttade huvudkontoret
Tillväxten på den kinesiska medicinalmarknaden har fått de europeiska medicinföretagen att blicka öster ut när de lägger sina tillväxtstrategier. Bl.a. har det tyska medicinalföretaget Bayer flyttat sitt huvudkontor för allmän medicin, t.ex. diabetes och antibiotika, till Kina.

”Det är ett stort steg för Bayer att flytta ett huvudkontor från Tyskland till Kina. Men Kina – och resten av världen – utvecklas så snabbt att ledningen amsåg att de globala besluten måste tas i Kina och inte i Tyskland”, säger Claus Johansen.
Dessutom sänder flyttningen tydliga signaler till den kinesiska regeringen om att Bayer tar Kina seriöst som handelspartner.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.