• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Kinesiska data bäddar för optimism

Företagstilliten har stigit i Kina, visar tal från Mittens rike. "Detta stärker våra förväntningar om att tillväxttakten i Kina kommer att börja stiga igen", säger Danske Invests chefsanalytiker. Siffrorna från bostadsmarknaden föranleder dock fortfarande oro.

Blicken är stadigt riktad mot de kinesiska nyckeltalen som nu strömmar in. Sedan årsskiftet har analytiker och ekonomer blivit besvikna över den bristande ekonomiska tillväxttakten, som flera hade förväntat sig åter skulle nå över 7 pct. år 2014. Istället har tillväxttakten fallit, vilket har bekymrat såväl investerare som analytiker. Danske Invests chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen har tidigare bedömt att bottnen nu är nådd och att den kinesiska ekonomin återigen kommer att vända uppåt. Nya siffror för företagens förväntningar bekräftar det antagandet.

"Vi har de två senaste månaderna argumenterat för att botten är nådd och att det faktum att företagens förväntningar återigen stiger är ett tecken på en tilltagande ekonomisk tillväxt – även om vi inte räknar med att tillväxttakten stiger till tidigare tal på 8 pct. De nya siffrorna för företagens förväntningar visar nu att det går åt rätt håll för Kina", berättar Bo Bejstrup Christensen.

Besvikelsernas tid kan vara förbi
Därmed finns en möjlighet att den kinesiska ekonomin kommer att bryta den negativa nyhetsström som har drabbat marknaderna under de senaste 12-18 månaderna och medfört att tillväxttakten i ekonomin har fortsatt att falla – vilket har dämpat företagens förväntningar ytterligare. Men nu finns det åter nya tecken på att besvikelsernas tid kan vara förbi. De senaste månaderna har således bjudit på positiva nyheter och de nya siffrorna för företagens förväntningar följer mönstret.

Bo Bejstrup Christensen är dock inte odelat optimistisk. Den kinesiska ekonomin rymmer fortfarande en del osäkerhetsmoment som kan få utvecklingen att vända. Han pekar bland annat på bostadsmarknaden.

Siffrorna för bostadsmarknaden ingjuter osäkerhet
”De senaste siffrorna för bostadsmarknaden visar att bostadsförsäljningen har börjat att avta och att priserna också faller i en del städer. Detta tyder vid första anblicken på en försvagad bostadsmarknad men vi bedömer att detta är ett försenat resultat av den åtstramningskampanj som de kinesiska myndigheterna har genomfört för att få utlåningstillväxten under kontroll och att det därmed inte är ett tecken på att bostadsmarknaden håller på att krascha", säger Bo Bejstrup Christensen.

De optimistiska tongångarna från den kinesiska ekonomin är goda nyheter för investerare, i och med att det innebär att oron för Kina kommer att minska. Det kommer också att gynna globala aktier i allmänhet, liksom aktier från nya marknader som i övrigt hade ett besvärligt 2013 och föll ytterligare inledningsvis under 2014. Sedan slutet av mars har aktierna på de nya marknaderna dock börjat att stiga igen – bland annat till följd av det förbättrade läget i Kina.
 
För investerare som är intresserade av att investera i nya marknader erbjuder Danske Invest en rad avdelningar som investerar i såväl aktier som obligationer från den här regionen. En av aktieavdelningarna är Nye Markeder Small Cap som de senaste tre månaderna har överträffat sitt benchmark – senast i maj då avdelningen gav en avkastning på 5,5 pct. jämfört med 4,6 pct. för benchmark. Avdelningen har de senaste fem åren gett en årlig avkastning på i genomsnitt 22,34 pct. – dock med stora svängningar under tiden.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.