• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Kommer det någonsin en amerikansk räntehöjning?

Läs om varför Danske Invests chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen fortfarande tror och hoppas att amerikanska centralbanken (Fed) höjer räntan i september.

Av Bo Bejstrup Christensen, chefsanalytiker på Danske Invest

Vi har pratat om det hela året... Många, inklusive vi själva, har fokuserat på frågan och sett den som en av de viktigaste under 2015 eftersom den kommer att påverka nästan alla världens finansiella marknader. Vi pratar förstås om den amerikanska centralbankens räntehöjning.

När året började så räknade vi med att centralbanken skulle höja styrräntan i juni. Det visade sig dock vara en felaktig bedömning.

I efterhand kan vi se att den amerikanska ekonomin dämpades av kraftigt fallande oljepriser, vilket överskuggade de positiva effekterna från en ökad privat konsumtion. Detta tillsammans med en kall vinter gjorde att tillväxten under det första kvartalet föll till endast cirka 1,5 procent. Detta var tillräckligt för att övertyga de mest konservativa ledamöterna i den amerikanska centralbanken att behålla räntan oförändrad. De ville se fler tecken på att tillväxten verkligen är stabil.

Nu har dock tillväxten kommit tillbaka och vår bedömning är att tillväxten i juni och juli har legat på cirka 3 procent. Det främsta beviset för detta är antalet skapade arbetstillfällen som legat på i genomsnitt över 200 000 per månad under de senaste tre månaderna.

Om centralbanken endast fokuserar på tillväxt kommer vi med stor säkerhet att få se en räntehöjning under september. Anledningen till att vi är säkra på detta är att vi precis har fått kvartalsstatistiken på bankernas vilja att låna ut pengar. Statistiken visar att bankerna kommer att fortsätta att underlätta för den privata sektorn att låna.

Bostadsmarknaden fortsatt svag
För oss är det allra viktigaste att bankerna underlättar tillgången till bostadslån. Bostadsmarknaden är egentligen den enda delen av den amerikanska ekonomin, som efter sex år av ekonomisk tillväxt, fortfarande är relativt svag. Vi tror att den främsta orsaken till detta är de extremt hårda kraven för att få bostadslån. För att bostadsmarknaden ska normaliseras måste vi få normala lånevillkor. Detta håller nu på att ske och därför är vi relativt säkra på att vi kommer att se en tillväxt på cirka 3 procent under resterande del av året.

Högt uppsatta ledamöter inom den amerikanska centralbanken har förklarat att tillväxten på cirka 2,5 procent och över 200 000 nya arbetstillfällen inte bara är tillfredsställande, utan faktiskt också över de nivåer som man tror är långsiktigt hållbara.

Om vi har rätt i att tillväxten kommer att ligga på cirka 3 procent så kommer det snart inte finnas någon ledig sysselsättningskapacitet efter 6 år av tillväxt. Det innebär att centralbanken är nära ett av sina mål, nämligen full sysselsättning. Detta är ytterligare ett argument för att räntan kommer att höjas under september.

Inflationen släpar efter
Feds andra mål är en inflation på cirka 2 procent. Här har man en bit kvar till målet eftersom det fallande oljepriset minskat inflationen. Oljepriset har fortsatt att falla under de senaste månaderna vilket gör att inflationen kommer att ligga kvar på en låg nivå den kommande tiden.

Fed har dessutom signalerat att man gärna ser löneökningar men den senaste statistiken visar att löneökningarna fortsätter att ligga på låga nivåer. Dessa två faktorer talar för att räntehöjningen kommer att dröja trots den relativt goda tillväxten och detta har lett till att marknaden inte prisat in en räntehöjning i september.

Vad tror vi om detta?
Det som kommer att vara mest avgörande är tillväxten på cirka 3 procent. Fed har tydligt signalerat att även om styrräntan höjs, och oavsett när det sker, så kommer vi att se en försiktig penningpolitik. Fed har också signalerat att den kommer att gå långsamt fram när penningpolitiken väl stramas åt. Slutligen har centralbanken signalerat att om man stramar åt för sent, så riskerar man att tappa kontrollen över både löneinflation och konsumentprisinflation.

I skrivande stund tror vi därför att man väljer att höja räntan i september, men samtidigt signalera att man kommer att normalisera penningpolitiken i långsam takt. Vi inser dock att centralbanken mycket väl kan vänta med att höja räntan till december.

Varför är höjningen så viktig?
Varför väljer vi att fokusera så mycket på räntehöjningen nu när de flesta är överens om att en eventuell räntehöjning inte kommer att betyda så mycket för den ekonomiska tillväxten?

Vi gör det därför att den första räntehöjningen kommer efter en period med en exceptionellt försiktig penningpolitik. Så även om vi tror att den ekonomiska tillväxten fortsätter och att företagens vinster kommer att fortsätta att stiga, så är det många som oroar sig över vad en räntehöjning kommer att leda till. Inte bara för den ekonomiska tillväxten utan också för de finansiella marknaderna som haft en bra likviditet under en längre period.

Det finns självklart delar av världsekonomin som är bättre rustade för att klara en situation med stigande amerikanska korta räntor än andra. De mest utsatta länderna finns på tillväxtmarknaderna och vissa marknadsaktörer befarar att amerikanska räntehöjningar kommer att leda till nya kriser på dessa marknader.

Vi måste alltså få svar på några av dessa frågor och osäkerheten måste minska innan vi kan komma förbi den ovisshet som vi ser när det gäller t.ex. de amerikanska aktierna, de långa amerikanska räntorna och den amerikanska dollarn.

När detta är sagt så vill vi ändå betona att vi räknar med fortsatt tillväxt i den amerikanska ekonomin under de kommande åren. Och även om vi är skeptiska till specifika tillväxtmarknadsaktier, så tror vi inte på några stora katastrofer framöver. Vi ser därför fram emot den första räntehöjningen så att marknaden kan börja fokusera på andra saker. Vi håller tummarna för att höjningen kommer i september så att vi alla kan gå vidare!

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.