• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Konsumenterna allt viktigare i Kina

Historiskt har det varit massiva kapitalinvesteringar som har drivit den kinesiska tillväxten. Framöver kommer de kinesiska konsumenterna att spela en allt viktigare roll, åtminstone om man skall tro Louisa Lo som förvaltar Danske Invest China.

Den globala ekonomiska avmattningen har även drabbat Kina de senaste åren, som dock fortfarande växer snabbt om man jämför med utvecklingen i exempelvis Europa. Och Louisa Lo tror att den kinesiska ekonomin kommer fortsätta att växa under 2013, även om hon inte förväntar lika hög tillväxttakt som tidigare.

Konsumentdriven ekonomi
Louisa Lo förvaltar Danske Invest Greater China och hon berättar att det nyligen genomförda maktskiftet i Kina, där President Hu Jintao ersattes av Xi Jinping, betyder att regeringen fortsatt kommer satsa på en stabil ekonomisk tillväxt och därför genomföra nödvändiga reformer. Reformerna har som mål att ändra inriktningen på den ekonomiska tillväxten, så att den blir mindre investeringstung och i framtiden beror mer på inhemsk konsumtion. Louisa Lo anser att detta är bra för den kinesiska ekonomin på lång sikt.

Under senare år har det skett en enorm urbanisering av Kina. Allt fler kineser flyttar in till storstäderna, där de genom utbildning och bättre betalda arbeten snabbt förbättrar sin levnadsstandard.

”Vi ser en stor investeringspotential i företag som producerar varor till den växande medelklassen. Företag med starka varumärken, kvalitetsprodukter och bra service kommer gynnas av den här utvecklingen”, säger Louisa Lo.

Nära marknaden
Kinesiska bolag är, likt många andra företag inom emerging markets, svåra att analysera och förstå på avstånd. Som förvaltare är det därför en fördel att ha sin bas lokalt i Kina, för att därigenom ha god tillgång till bolagen i regionen. Av denna anledning är Louisa Lo och hennes team av erfarna analytiker och fondförvaltare placerade i Hong Kong.

”Vårt arbete består bland annat av att hålla möten med intressanta företag och vi har en väldigt hög reseaktivitet runt om i hela Kina. På det sättet får vi den bästa utgångspunkten för att kunna fatta de riktiga investeringsbesluten”.

Det kinesiska huvudspråket mandarin talas inte alla ställen i Kina. Louisa Lo har t.ex. investerat i en korvskinnsproducent som ligger i en region där befolkningen talar kantonesiska. Här var det en fördel att många från teamet kan tala detta språk.

”När vi kommunicerar med företagsledare på deras modersmål minskar risken för missförstånd och vi får mer nyanserade svar på våra frågor”, förklarar hon.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.