• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

LÅG RÄNTA: Därför ska du överväga obligationer nu

Det finns utsikter till låga räntor under de närmaste åren, och därför är det värt att överväga obligationer som ett alternativ till låg ränta på sparande i banken. Även som aktieinvesterare uppnår du fördelar av att ha obligationer i portföljen.

Mycket tyder på att de låga räntorna i Sverige och Europa förblir låga. Räntan på sparpengar i banken är i bästa fall minimal just nu och för dig som sparar är frågan, vart du ska vända dig med dina pengar, om du vill få avkastning utan att riskera dem på aktiemarknaden?

Här är obligationer för närvarande en intressant tillgångsklass som är värd att överväga, och som ännu fler sparare och investerare får upp ögonen för. Obligationer garanterar dig en fast löpande räntebetalning som investerare, en kupong, och beroende på din riskprofil kan du uppnå årliga räntebetalningar på 2-4 procent eller ännu mer. Du bör dock vara medveten om att risken är betydligt högre än för besparingarna på banken.

De säkraste obligationerna är klassiska svenska stats- och bostadsobligationer, och här är räntan därför också mycket låg just nu. Vill du ta en högre risk för att få en högre avkastning måste du till exempel titta på nordiska och europeiska företagsobligationer eller obligationer från tillväxtmarknader.

Så fungerar obligationer
Obligationer är ett helt annan tillgångsslag än aktier. Där du som aktieägare är delägare i ett företag och som investerare i obligationer är med att finansiera ett kapitalbehov hos emittenten - exempelvis stater eller företag - under en given tidsperiod tills obligationen löses in. I gengäld får du som investerare en löpande räntebetalning, kupong, och du kan få en potentiell kursvinst på obligationerna.

Som en obligationsinvesterare bör du vara medveten om att det finns ett nära samband mellan räntenivån och kursen på dina obligationer. När räntorna faller stiger obligationskurserna, medan kurserna faller och ger dig en kapitalförlust då räntorna stiger.

Som det ser ut nu finns det inga utsikter till betydande ränteuppgångar under 2015 och 2016. Bland annat på grund av att Europeiska centralbanken kommer att köpa obligationer för 60 miljarder euro per månad fram till september 2016 och kanske ännu längre, och dessa stora obligationsköp hjälper till att hålla nere räntorna.

Bra komplement till aktier
Även som aktieinvesterare är det värt att överväga obligationer som ett komplement till portföljen, då du sprider dina risker och får en stabiliserande faktor i portföljen - dvs ett visst skydd mot förluster i dåliga perioder på aktiemarknaden. Dels har obligationer vanligtvis mindre kursrörelser än aktier, dessutom har aktier och obligationer historiskt ofta rört sig i motsatta riktningar, så kurserna på obligationer har ökar när aktiekurserna tappat.

Ett teoretiskt exempel med europeiska aktier och statsobligationer visar på styrkan av en portfölj med både aktier och obligationer:

- Hade du som investerare bara haft aktier i din portfölj under finanskrisen, hade din portfölj minskat med 47,5 procent från början av 2008 och fram till 1 mars 2009, då marknaden nästan nått botten.

- Hade du haft en jämn balans på 50 procent aktier och 50 procent obligationer, hade du endast fått en nedgång på 19,5 procent.

Från 1 mars 2009 och fram till 1 mars 2015 hade en portfölj med 100 procent aktier i gengäld fått en betydligt högre avkastning eftersom aktiemarknaden har befunnit sig i en lång uppåtgående trend. Men totalt sett skulle du med både aktier och obligationer har upplevt mindre svängningar i värdet på dina investerade tillgångarna under hela den analyserade perioden 2008-2015 - och faktiskt också uppnått en högre totalavkastning.
 
EN STÖRRE ANDEL OBLIGATIONER GER MINDRE FLUKTUATIONER PÅ FÖRMÖGENHETEN
 

AVKASTNING FÖR OLIKA PORTFÖLJER Under finanskrisen: 1 januari 2008 till 1 mars 2009 Efter finanskrisen: 1 mars 2009 till 1 mars 2015 Både under och efter finanskrisen: 1 januari 2008 till 1 mars 2015
100% aktier -47,5% 143,2% 27,7%
75% aktier -33,5% 116,8% 33,1%
50% aktier -19,5% 90,4% 38,4%
Antaganden: Beräkningarna baseras på en investering som återspeglar respektive aktieindex MSCI EUROPE Standard (Large + Mid Cap) för 15 utvecklade ekonomier i Europa, räknat som brutto avkastning i lokal valuta och obligationsindex S&P Pan-Europe Developed Sovereign Bond Index, statsobligationer i lokal valuta från de utvecklade ekonomierna i euroområdet, Danmark, Norge, Sverige, Schweiz och Storbritannien. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Källor: MSCI,  S&P Dow Jones Index och Danske Capital.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.