• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Månadens fond: Bra för den försiktiga optimisten

Fonden Europe High Dividend möjliggör att ta del av en potentiell uppgång för den europeiska ekonomin och de europeiska aktierna utan att ta alltför stora risker.

För långsiktiga investerare kan tiden mycket väl vara inne för att fokusera på europeiska aktier. Danske Invests chefsekonom Bo Bejstrup Christensen blir alltmer övertygad om att vi närmar oss en vändpunkt för tillväxten i euroområdet och därmed även bättre tider för europeiska aktier.
 
"Vi förväntar oss att den europeiska tillväxten kommer att komma upp i en högre växel under 2015, drivet av det låga oljepriset, bättre tillgång på krediter, expansiv penningpolitik och den svagare euron, allt vilket stärker bolagens konkurrenskraft", förklarar han.
 
Men det finns dock flera osäkerhetsfaktorer vid horisonten, inte minst de viktiga valen i Grekland och Storbritannien, och för den försiktige aktieinvesteraren är fonden Danske Invest Europe High Dividend därför ett bra val. Fonden fokuserar på europeiska bolag, som år efter år ger rimliga utdelningar till sina aktieägare och det gör generellt sett välskötta bolag med sunda affärsmodeller och en stabil intjäning. Dessa bolag går att finna inom branscher som försäkring, dagligvaror och allmännyttiga tjänster (bransch med t.ex. kraft-, VA- och värmebolag). Aktier från denna typ av branscher har historiskt sett en lägre risk än aktiemarknaden som helhet.
 
Visst skydd mot kursnedgångar
Aktier med hög direktavkastning, utdelning, är verkligen inte de aktier som stiger mest under goda tider, men de är inte heller de aktier faller mest under dåliga tider. Som investerare genom Danske Invest Europe High Dividend skyddar du dig därmed något mot den politiska osäkerhet som potentiellt skulle kunna sätta sin prägel på de finansiella marknaderna under 2015.
 
Den politiska osäkerhet överskuggar dock inte Bo Bejstrup Christensens övergripande förtroende för en återhämtning i den europeiska ekonomin, och särskilt inte vad gäller den europeiska aktiemarknaden där det finns många bolag med hög direktavkastning, men de bör väljas med omsorg.
 
I Danske Invest Europe High Dividend söker ansvarige fondförvaltare Peter Nielsen främst efter medelstora och stora bolag för en lång placeringshorisont då han väljer bolag till fonden. Stabila bolag med stabil avkastning. Peter Nielsen förklarar att man inte ska söka efter de bolag som har högst direktavkastning här och nu
 
"Höga utdelning är frestande, men får aldrig vara det enda riktmärket för investerare. Det är ingen garanti för att bolagens långsiktiga affärsmodeller är sunda och hållbara", säger han.
 
Konsten är att Peter Nielsen gräver lite djupare, så att Danske Invest Europe High Dividend får en kombination av två saker - både en rimlig utdelning samt kursvinster. Här är det viktigt att finna sektorer och välskötta bolag som är attraktivt prissatta. För närvarande finns 34 bolag i fonden och de har en genomsnittlig direktavkastning på 4,8 procent.
 
Klar övervikt mot försäkringsbranschen
"För närvarande har vi klart störst övervikt mot försäkringsaktier. Här hittar vi en hel del bolag med en relativt stabil verksamhet och god underliggande utveckling. Vi är fortfarande relativt skeptiska till banker, men med försäkringsbolagen får vi en övervikt mot den finansiella sektorn, vilken vi tycker är relativt lågt prissatt jämfört med andra mer cykliska sektorer", säger ansvarig fondförvaltare Peter Nielsen.
 
En annan sektor som fonden investerat i är allmännyttiga tjänster (bransch med t.ex. kraft-, VA- och värmebolag). "Här fokuserar vi särskilt på bolag verksamma inom infrastruktur och inte på bolag som lever på att sälja el och gas, eftersom de har haft det motigt de senaste åren. I England har vi haft ett par bra bolag som levererar en liten kursökning varje år utöver en utdelning på 5-6 procent per år ", säger han.
 
Även inom telekommunikation har Peter Nielsen funnit bra bolag som fortfarande delvis är statsägda vilket borgar för en relativt försiktig inställning till risk, men också ett långsiktigt fokus på att utveckla sina marknader.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.