• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Möjligheter och risker under fjärde kvartalet

Chefsstrateg Tine Choi: vi räknar med att återhämtningen i världsekonomin fortsätter och att tillväxten under resterande del av 2017 och under 2018 kommer att ligga över den långsiktiga trenden. Samtidigt finns det inga tecken på ett ökat inflationstryck och det talar för fortsatta uppgångar på aktiemarknaderna.

Världsekonomin befinner sig med andra ord  i nära nog ett drömscenario, med låg inflation och en stabil tillväxt som ligger något över den nivå vi förväntar oss på lång sikt.

Samtidigt som vi har en tillräckligt hög tillväxt som understödjer företagens möjlighet att öka både omsättning och resultat, har vi också en tillräckligt låg tillväxt för att dämpa inflationstrycket vilket gör att räntorna och därmed kostnaden för att låna pengar hålls nere, vilket i sin tur stimulerar efterfrågan.

Riskerna för en å ena sidan överhettad ekonomi och å andra sidan en recession är därmed låga och det är något som framför allt gynnar aktiemarknaderna. Vi räknar dock inte med samma kursstigningar som under förra året eftersom den världsekonomiska tillväxten har nått toppen och den makroekonomiska statistiken därför inte längre överraskar i positiv riktning.

Tillväxten i Europa fortsätter att vara stark och andra kvartalets tillväxttakt på 2,1 procent är den högsta sedan 2011. Vi tror på fortsatt solid tillväxt i Euroområdet under andra halvåret, främst beroende på stark arbetsmarknad, mindre politisk oro samt goda investeringsmöjligheter tack vare gynnsamma finansieringsmöjligheter. Samtidigt tror vi också att den allt starkare euron komma att bidra till motvind på den exporttunga europiska marknaden nästa år. Vi tror vidare att den europeiska centralbanken fasthåller sin expansiva penningpolitik också in i 2018.

För USAs del har vi nedjusterat våra tillväxtförväntningar jämfört med tidigare i år. Detta beror främst på att det står allt mer tydligt att president Trump inte kommer att kunna genomföra någon direkt tillväxtfrämjande politik, åtminstone i enlighet med tidigare förväntningar. Vi tror därför att det är den privata konsumtionen, tillsammans med tydliga tecken på ökad investeringsbenägenhet hos företagen, som kommer att driva tillväxten.  Arbetsmarknaden är fortsatt stark med den lägsta arbetslösheten sedan före krisen. Eftersom vi tror på stark arbetsmarknad tror vi också på en ny räntehöjning i december och ytterligare tre höjningar nästa år. Det är dock en delikat balansakt då både löne- och inflationspress ännu lyser med sin frånvaro.

För tillväxtmarknaderna, som hittills i år har dragit nytta av det globala uppsvinget, tonar sig en del mörka moln upp sig i horisonten: utebliven reformpolitik från Trumps sida, åtstramningar från FEDs sida, högre globala räntor samt utvecklingen för den amerikanska dollarn. Till detta skall läggas osäkerheten kring Kina där vi tror på en avmattning under andra halvåret. Landet har som bekant utmaningar med snabbt stigande bostadspriser och kredittillväxt som har fått myndigheterna att dra i bromsen vilket leder till avmattning för bostadsbyggandet och infrastrukturinvesteringarna.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.