• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

När Europa går bra går Östeuropa bättre

Tillväxtmöjligheterna i Östeuropa är fortsatt goda. Ekonomierna gynnas av den positiva utvecklingen inom EU och inte minst i Tyskland. Därför kan det vara bra att vara investerad i Östeuropa. Det menar Danske Invests förvaltare Morten Lund Ligaard som har stor exponering mot i synnerhet ett land.

– Förutsättningarna för att Östeuropa ska fortsätta att utvecklas i rätt riktning är goda. Mycket positivt har hänt de senaste åren och många av länderna är med i EU. Ekonomierna växer sig allt starkare och vi ser många intressanta investeringsmöjligheter. Det säger Morten Lund Ligaard, som är ansvarig för Danske Invests Östeuropaförvaltning.

Många likheter, men även olikheter
Likheterna för länderna inom Östeuropa är många. De allra flesta länderna är numer medlemmar i EU och har också EU, och inte minst Tyskland, som sina främsta marknader. Dessutom har samtliga länder lägre BNP än snittet inom EU, därtill är löneläget betydligt lägre än i Västeuropa.
Men det finns även rad olikheter. Vissa länder har kommit långt i den ekonomiska utvecklingen och är att betrakta som mogna, medan andra länder ligger långt efter, menar Morten Lund Ligaard. Som exempel nämner han Slovenien, som har en BNP per capita på 18 700 dollar, betydligt mer än Serbiens 5 900 dollar.

Bra förutsättningar att hitta intressanta placeringar
Morten Lund Lingaard är ytterst ansvarig för Danske Invests fond Eastern Europe ex Russia och menar att det ekonomiska läget i Östeuropa skapar förutsättningar för att hitta intressanta investeringar. Men även om de olika ländernas ekonomiska förutsättningar är bra ligger hans fokus primärt på att investera i rätt bolag, inte i rätt land.

– Självklart är det viktigt att ha koll på den makroekonomiska utvecklingen och de politiska riskerna, men vi jobbar ”bottom up”, det vill säga att vi fokuserar på förutsättningarna för de enskilda bolagen, säger han.

Störst exponering mot Polen
I dagsläget har fonden sin största exponering mot finanssektorn, där PKO Bank Polski är det största innehavet. Polen är dessutom det land som väger enskilt tyngst i fonden. Enligt Lund Ligaard beror det på att förutsättningarna för den polska företagen är väldigt gynnsamma just nu.

– Löneläget i Polen är ungefär en sjundedel av de tyska. Samtidigt gör närheten till Tyskland att Polen ligger väldigt bra geografiskt. Utbildningsnivån i landet är förhållandevis bra, vilket gör att många bolag kan konkurrera med bra kompetens till låga kostnader.

– Dessutom gynnas Polen av frihandeln som råder inom EU, säger Morten Lund Ligaard som även lyfter fram Rumänien som ett land med bra förutsättningar att lyckas framgent. Landet har en bra tillväxt och ordning på finanserna, precis som Polen.

Teamet på Danske Invest som förvaltar Östeuropafonderna består av fem personer, där samtliga har arbetat länge mot regionen. Morten Lund Ligaard har själv varit med från starten 2002 och han betonar vikten av just erfarenhet och menar att det är en förklaring till fondens framgång.

Disclaimer
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ.

Tala alltid med en rådgivare om du överväger att göra en investering efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att bära en förlust.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.