• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Nespresso koncernen är 40 gånger större än hela Grekland

Den grekiska aktiemarknaden är i ett europeiskt perspektiv så litet att den schweiziska Nestlé koncernen, som står bakom de populära kaffekapslarna, är cirka 40 gånger större än den samlade grekiska aktiemarknaden.

Krislån, miljardunderskott och turbulens i hela euroområdet. Greklands ekonomiska problem har genererat en chockvåg genom de finansiella marknaderna och rädslan för statsbankrutt och euro-exit är framträdande farhågor. Men sett utifrån ett europeiskt aktieperspektiv är Grekland en liten aktör med en tillnärmelsevis obetydlig vikt.

Den grekiska aktiemarknaden har historiskt sett inte haft en stor betydelse i förhållande till de övriga europeiska länderna och tendensen har förstärkts under krisen. Aktiemarknaden i Grekland har under denna tidsperiod fallit med 90 procent medan den europeiska marknaden i genomsnitt har fallit med 40 procent. Exempelvis är danska Novo Nordisks vikt i det europeiska aktieindexet MSCI Europe i dag cirka 12 gånger större än hela Greklands sammanlagda.

Det är alltså inte den grekiska aktiemarknadens storlek som är problemet. Problemet är rädsla för de spridningseffekter till bland annat Spanien och Italien som kan följa på ett grekiskt euroutträde. Härunder finns det en omfattande oro för att krisen ska sprida sig till större länder som Spanien och Italien.

”Krisen i Sydeuropa är stor och skall tas på allvar. Men aktiemarknaderna är annorlunda sammansatta än ländernas viktning i den samlade ekonomin. Storbritannien och Schweiz utgör hälften av det samlade europeiska aktieindexet MSCI Europe, medan Portugal, Italien, Grekland och Spanien endast representerar cirka 8 procent,” berättar Henrik Fænøe, chef för det europeiska aktieteamet i Danske Capital.

Henrik Fænøe nämner som exempel att de tre största bolagen i Schweiz har en viktning i MSCI Europe, som ungefär  är lika stor som alla PIGS ländernas (Portugal, Irland, Grekland och Spanien) vikt tillsammans.

Danske Invests Global Stockpicking har bland annat investerat i Nestlé.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.