• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Novo Nordisk har riktning mot feta tider

Läkemedelsföretaget Novo Nordisk har en mycket stark position på diabetesmarknaden och ett nytt ben i kampen mot fetma kan bli ett guldägg.

”Novo Nordisk har redan varit en bra investering för oss. Och vi förväntar att företaget även i framtiden kommer att vara en riktigt bra investering.”

Senior fondförvaltare i Danske Capital Claus Henrik Johansen har analyserat läkemedelsindustrin under många år. Han berättar att Novo Nordisk står med starka kort i handen särskilt inom två segment: diabetesbehandlingen samt behandling av patienter som är på väg mot sockersjuka men ännu inte har behov för insulin.

”Novo Nordisk har aldrig stått starkare än nu. De har bäst kort på handen och vi förväntar stora tillväxtmöjligheter som drivs av Novo Nordisks globala närvaro. Dessutom är Novo Nordisk extremt duktiga på att samarbeta med myndigheter och läkare och har även relativt få konkurrenter på insulinmarknaden – de primära är Eli Lilly och Sanofi”, förklarar Claus Henrik Johansen. Han understryker också att sockersjuka patienter ökar världen över, bland annat för att befolkningen på tillväxtmarknaderna blir rikare och får en mer västerländsk livsstil.

En ledande position
Han pekar på att medan Novo Nordisk tidligare släpade efter flera konkurrenter har det danska läkemedelsföretaget idag en ledande position inom diabetes. Novo Nordisk har en marknadsandel på mellan 40-60 procent och Novo har i förhållande till sina konkurrenter en bättre generation av insulin på gång, som Claus Henrik Johansen anser kommer att öka Novo Nordisk marknadsandel särskilt i USA. Samtidigt visar studier att medlet Victozo har några fantastiska biverkningar med stor potential.

Victoza används idag till patienter som är på väg att utveckla sockersjuka. Victoza verkar genom att fördröja tiden då patienten utvecklar den faktiska sockersjukan. Men studier har visat att patienterna också går ned markant i vikt när de tar medicinen.

Därför har Novo Nordisk inlett undersökningar gällande hur mycket patienterna går ned i vikt, samt om medlet även kan godkännas för behandling av fetma och övervikt hos annars friska människor. De första studierna har nämligen visat att några patienter kan gå ned mer än 10 procent av deras vikt när de tar Victoza. Får Novo Nordisk ett genombrott i behandlingen av fetma förväntas det att företaget kan få ännu ett ben att stå på, som potentiellt kan bli större än diabetes-benet.

Riktigt många överviktiga människor
”Det finns riktigt många överviktiga människor i världen, och det finns inte så mycket konkurrens på marknaden för fetma-behandling. Det finns fortfarande mycket osäkerhet kring Victoza, och det är osäkert om och isåfall när medlet kan bli godkänd för behandling av fetma.  Men kommer Novo Nordisk in på fetmamarknaden kan det potentiellt bli väldigt stort”, säger Claus Henrik Johansen. Han menar inte att kursen på Novo Nordisk-aktien speglar den potential som ligger både i den nya generationen insulin samt möjligheterna för Victoza på fetma-marknaden. Därför menar han att aktien fortfarande har stor potential.

Danske Invest investerade i Novo Nordisk i 2006 och har idag stora aktieandelar i flera fonder, bland annat Danske Invest Europe Focus, där 5,03 procent av fonden är investerad i Novo Nordisk.

Sedan 2006 har Novo Nordisk-aktien mer än fördubblats.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.