• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Nu blir vår korta räntefond ännu mer konkurrenskraftig

Vi sänker nu avgiften i fonden Sverige Kort Ränta

Från och med den 1 juli till 31 december sänks förvaltningsavgiften för Danske Invest Sverige Kort Ränta från 0,30 procent till 0,20 procent. ”Fonden har under lång tid haft en mycket konkurrenskraftig avkastning och för att ytterligare förstärka denna sänker vi avgiften då rådande räntemiljö blivit allt mer utmanande ” säger Stefan Rocklind som är chef för ränteförvaltningen i Sverige på Danske Invest.

”I ett investeringsklimat med så låga räntor som vi har i dag kan vi inte längre leverera samma avkastning som för några år sedan vilket de flesta investerare idag har accepterat. I nuläget räknar vi med att vår fond med korta obligationer kan ge en avkastning på 0,25% procent efter avgift om året trots Riksbankens negativa kortränta på -0,50%. ” fortsätter Stefan Rocklind. 

Han betonar dock att korta svenska obligationer fortfarande är en viktig del av en diversifierad portfölj, även om avkastningen är lägre än tidigare. Historiskt sett har fonden  levererat en stabil avkastning till minimal risk – och det tänker Stefan Rocklind fortsätta med. ”Vi har alltid fokuserat på att begränsa risken och på att skydda fonden mot stora förluster. Det har vi gjort bland annat genom att investera i många olika obligationer så att enskilda förluster inte gör så stor skada på totalavkastningen” säger Stefan Rocklind.

Snabba beslut när marknaden vänder
Just nu är det instabilt på finansmarknaderna, inte minst på grund av britternas val att lämna EU, något som faktiskt inte nämnvärt påverkat avkastningen i Sverige Kort Ränta. Stefan Rocklind tror däremot inte att det kommer dröja länge innan marknadens fokus skiftar till USA med ett stundande presidentval samt spekulationer kring tidpunkten för en eventuell räntehöjning från Fed:s sida.  Samtidigt är man fortfarande osäker på vad ECB:s utökade uppköpsprogram kommer att innebära för obligationsmarknaderna. Eftersom vindarna på finansmarknaden kan vända snabbt har teamet bakom Sverige Kort Ränta en snabb och flexibel beslutsprocess.

”Vi har väldigt tydliga ansvarsområden i teamet, vilket gör att vi snabbt kan fatta beslut när det behövs, exempelvis vid nya rörelser på marknaden. Samtidigt har vi ett nära samarbete både inom teamet och med resten av våra kollegor i ränteteamet på Danske Capital. Det innebär att vi har många olika kompetenser och stor kunskap att falla tillbaka på”, säger Stefan Rocklind.
 
Fakta om Danske Invest Sverige Kort Ränta
Fonden startade 2000 och förvaltar idag 11 miljarder kronor, vilket gör den till en stor spelare på den svenska obligationsmarknaden. Fonden har en fokuserad strategi, då man enbart investerar i Investment Gradeobligationer utställda i svenska kronor.

De senaste fem åren (31/5 2011–31/5 2016) har fonden haft en total avkastning på 9,18 procent.

Liksom alla Danske Invests fonder har även Sverige Kort Ränta ett stort fokus på hållbarhet.

Därför analyseras investeringarna utifrån ett så kallat ESG-perspektiv. ESG står för Environmental, Social och Corporate Governance. Med hjälp av Sustainalytics, även leverantör av tex Morningstars hållbarhetsanalyser bedömer Danske Invest varje bolag utifrån ett miljömässigt perspektiv, ett socialt perspektiv och ett bolagsstyrningsperspektiv.

Förvaltningsavgift 0,20%
0,19% är ersättning till Fondbolaget och 0,01% är kostnad för förvaring och tillsyn. Förvaltningsavgiften om 0,20% är tillfällig och gäller till och med 31/12 2016 och kan därefter höjas till ordinarie förvaltingsavgift 0,30%. Förvaltningsavgiften är inkluderad i den årliga avgiften. Analyskostnader särredovisas från och med 2015 och ingår i årlig avgift.

 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.