• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Nu får du tillgång till fler ansvarsfulla fonder

Danske Invest kategoriserar om sina fonder så att du får fler möjligheter att investera i produkter som antingen är ESG-fonder eller fonder med hållbara investeringsmål. Samtidigt ökar vi informationsnivån för alla ansvarsfulla investeringar.

Danske Invest har påbörjat en omkategorisering av majoriteten av sina fonder, ett arbete som kommer att pågå under resten av året. Vid årets slut kan drygt 140 fonder på alla Danske Invests marknader kallas antingen ”ESG-fonder” eller ”fonder med ett hållbart investeringsmål”. Omkategoriseringen är anpassad efter den så kallade SFDR-förordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
 
”Vi arbetar ständigt med att utveckla relevanta investeringsprodukter med fokus på hållbarhet. Både för att möta våra kunders efterfrågan, men också för att bidra till utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle”, säger Robert Mikkelstrup, VD för Danske Invest.
 
Samtidigt ökar vi transparensen för investerare i form av ytterligare information om fonderna när det gäller hållbarhet.
 
”Vi har arbetat med ansvarsfulla investeringar i många år. Danske Invest har därför haft en stark grund i form av välutvecklade processer, system och resurser för att genomföra omkategoriseringen. Vi ser fram emot att kunna kommunicera mer i detalj kring hur vi integrerar och påverkar hållbar utveckling genom vårt arbete med de enskilda fonderna”, säger Robert Mikkelstrup.
 

Vad förändras?

Fonden Danske Invest Global Sustainable Future omkategoriseras till en ”fond med ett hållbart investeringsmål”. Det hållbara investeringsmålet för Global Sustainable Future är att bidra till omställningen mot en mer hållbar ekonomi och stödja ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling.
 
I somras omkategoriserades sex av våra indexfonder till ”fonder med ett hållbart investeringsmål”. Indexfondernas hållbara investeringsmål är att bidra till lägre koldioxidutsläpp genom att följa ett EU-riktmärke för klimatomställningen med bland annat en lägre utsläppsnivå än de breda indexen.
 
Du hittar våra fonder med hållbart investeringsmål i fondlistan. Titta efter det gröna bladet, som symboliserar en fond med ett hållbart investeringsmål.
 
Dessutom kommer flera fonder att omkategoriseras till ESG-fonder. På samtliga marknader kan drygt 130 fonder i slutet av året kallas ESG-fonder. ESG-fonderna kännetecknas av att de främjar miljömässiga- och sociala villkor genom valet av investeringar, genom att påverka företagen de investerar i och genom att välja bort företag som inte presterar bra under ESG-förhållanden.
 
Du hittar våra ESG-fonder i fondlistan. Titta efter den gröna jordgloben som symboliserar en ESG-fond.
 

EU kommer att öka hållbara investeringar

Den 10 mars i år införde EU nya regler för hållbarhetsrelaterad information inom finanssektorn, den så kallade SFDR-förordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation). SFDR-förordningen ger branschen ett gemensamt ramverk för vilken information kunderna bör ha om en investeringsprodukts hållbarhetsrelaterade egenskaper. Syftet är att ge mer detaljerad information om hållbara villkor för investeringsprodukter så att det blir mer transparent för investerare och gör det möjligt för dem att jämföra produkternas egenskaper.
 
Som ett resultat av de nya EU-reglerna kategoriserade Danske Invest redan i mars ett stort antal fonder som ”ESG-fonder”, vilket motsvarar artikel 8-kategorin i SFDR-förordningen. I juni 2021 tog Danske Invest ytterligare ett steg och anpassade sex indexfonder till artikel 9-kategorin i SFDR-förordningen. Nu är Danske Invest redo att justera upp utbudet ytterligare.
 
SFDR är en del av EU:s handlingsplan för hållbar finansiering, som syftar till att öka investeringar som stödjer en hållbar utveckling. Under de kommande åren vidtas ytterligare regleringsåtgärder från EU som på sikt kommer att stödja en hållbar utveckling och göra det mer öppet och attraktivt för dig som investerare att investera med hållbarhetsfokus.
 

Vad innebär det för dig som investerare? 

Om du redan har investerat i en av de fonder som nu omkategoriseras behöver du inte göra någonting. Ändringarna innebär främst att Danske Invests investerare får mer insikt i hur vi arbetar med ansvar i de enskilda fonderna. 
 
Denna publikation har tagits fram som markandsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning.

Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ.
 
Se till att konsultera dina specialistrådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämpliga eller passande för dig.
 
Före ett investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och informationsblad. Prospektet och informationsbladet för fonden samt information om klagomålshantering (investerarrättigheter) kan erhållas på engelsk här.
 
För ytterligare information om fondens hållbarhetsegenskaper, se här

 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.