• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Nu förbättrar vi villkoren för flera fonder

Vi på Danske Invest strävar ständigt efter att göra det mer attraktivt att investera i Danske Invests fonder. Därför har vi justerat villkoren för flera fonder för att förbättra avkastningspotentialen i förhållande till fondens nuvarande risknivå. Här beskriver vi de viktigaste förändringarna.

Danske Invest Allocation Stable Income

Investerare i fonden Danske Invest Allocation Stable Income betalar en årlig prestationsbaserad avgift som justeras efter fondens avkastning.

Fram tills nu har investerare i fonden betalat en prestationsbaserad avgift på 20 procent av fondens meravkastning i relation till den korta tremånadersräntan. Hädanefter kommer uträkningen av den prestationsbaserade avgiften i fonden göras i relation till den dagliga räntan. Eftersom räntesatserna just nu är negativa skulle det kunna innebära att investerarna får betala prestationsbaserade avgifter även vid negativ avkastning. Därför har villkoren nu ändrats till att investerarna endast betalar en prestationsbaserad avgift om avkastningen är positiv. Ändringarna för den prestationsbaserade avgiften träder i kraft den 1 augusti 2018.

Strukturen för administrationskostnaderna är också ändrad. Tidigare har kostnaderna varit rörliga och delats upp på flera poster. Nu samlas de till en fast kostnad så att investerarna alltid vet hur mycket de betalar. Priset fastställs utifrån det senaste rörliga priset och den totala kostnaden ändras inte till följd av ändringen.

Vi har gjort ytterligare ändringar i fonden, och dessa finns beskrivna i detalj i fondprospektet. Du hittar en sammanfattning av ändringarna här. Vänligen notera fondens investeringspolicy och risk är oförändrad.Danske Invest Eastern Europe Absolute

Investerare i fonden Danske Invest Eastern Europe Absolute betalar en årlig prestationsbaserad avgift som justeras efter fondens avkastning.

Fram tills nu har investerare i fonden betalat en prestationsbaserad avgift på 20 procent av fondens meravkastning i relation till ’hurdle raten’-räntan for fonden, se länk nederst. Eftersom räntesatserna just nu är negativa på många marknader, skulle det kunna innebära att investerarna får betala prestationsbaserade avgifter även vid negativ avkastning. Därför har villkoren nu ändrats till att investerarna endast betalar en prestationsbaserad avgift om avkastningen är positiv. Dessutom kommer de prestations¬baserade avgifterna framöver beräknas baserat på den bankgemensamma dag-för-dag-räntan.

Fondens förväntade hävstång ändras från 160-170 procent till 90-200 procent med en maximal hävstång på 200-250 procent. Den förväntade bruttoaktieexponeringen är 200-300 procent medan den totala långsiktiga aktieexponeringen ligger på 100-150 procent. Det innebär att fondens förutsättningar för att skapa avkastning förbättras utan att det påverkar fondens risknivå.

Ändringarna i fonden gäller från och med den 1 augusti 2018. Vi har gjort ett antal ytterligare förändringar i fonden och dessa förändringar kan du läsa mer om i fondens prospekt. Se en sammanfattning av förändringarna här.Danske Invest Europe Long-Short Dynamic

Investerare i fonden Danske Invest Europe Long-Short Dynamic betalar en årlig prestationsbaserad avgift som justeras efter fondernas avkastning.

Fram tills nu har investerare i fonden betalat en prestationsbaserad avgift på 20 procent av fondernas meravkastning i relation till ’hurdle raten’-räntan for fonden, se länk nederst. Eftersom räntesatserna just nu är negativa på många marknader, skulle det kunna innebära att investerarna får betala prestationsbaserade avgifter även vid negativ avkastning. Därför har villkoren nu ändrats till att investerarna endast betalar en prestationsbaserad avgift om avkastningen är positiv. Dessutom kommer de prestations¬baserade avgifterna framöver beräknas baserat på den bankgemensamma dag-för-dag-räntan.

Ändringarna i fonden gäller från och med den 1 augusti 2018. Vi har gjort ett antal ytterligare förändringar i fonden och dessa förändringar kan du läsa mer om i fondens prospekt. Se en sammanfattning av förändringarna här.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.